Polen is nu ruim 2 jaar lid van de Europese Unie. Maar wat weten we van deze overbuur van ons?

Deze cursus (collegereeks) is verzorgd door HOVO – Hoge onderwijs voor Ouderen, lokatie Haagsche Hogeschool.

Achtergrond
Voor sommigen in Europa is het een onbekende die wel eens in verband wordt gebracht met de kreet 'Poolse landdag’. Voor Nederlanders zou het eigenlijk anders moeten zijn.
Tussen Nederland en Polen hebben immers gedurende 1000 jaar nauwe betrekkingen bestaan.

Er is een periode van ruim 120 jaar geweest (1795 – 1918) dat Polen geheel op de kaart ontbrak. Wie maalde er in Europa om? Toen het na 1918 weer op eigen kracht aan een nieuw staatkundig bestaan begon waren het politieke en economische crises die een bedreiging voor zijn voortbestaan vormden. En toen Polen in 1939 door Duitsland en de Sovjet Unie onder de voet werd gelopen, kon de opofferingsvolle strijd van het Poolse volk aan vele fronten, niet voorkomen dat Polen de Tweede Wereldoorlog feitelijk heeft verloren.

Het streven naar herstel verloopt moeizaam. Het verdient niettemin onze aandacht en soms ook lof. De turbulente geschiedenis van het land bevat elementen die onze westerse gemeenschap tot voorbeeld kunnen strekken. Er was en is Poolse moed en gevoel van eigenwaarde vanaf de vroegste eeuwen tot aan 'Solidarnosc’. Er was en is Poolse geestkracht en Poolse artisticiteit: Madame Curie, Copernicus, Chopin, een hele reeks Nobelprijswinnaars voor literatuur. Er is ook Poolse traditie, Poolse trots. Het is zeer de moeite waard met dit land en volk nader kennis te maken.

De docenten
• drs. M. Anstadt
• dr. M. van den Heuvel
• J. Minkiewicz
• drs. M. Bos-Karczewska
• drs. C. Koscielniak

Onderwerpen (9 colleges)
• Voorgeschiedenis en overzicht van de Poolse geschiedenis vanaf het ontstaan van de Poolse staat in de tiende eeuw tot de liquidatie van Polen door zijn buren aan het einde van de achttiende eeuw. door drs. Milo Anstadt (journalist, publicist, romancier)
• De strijd van het Poolse volk voor de herrijzenis van de Poolse staat (van 1795 tot 1918) door dr. Martin van den Heuvel (slavist, historicus, schrijver van o.a. 'Tussen hamer en aambeeld; Polen en zijn buren’)
•De Poolse republiek tijdens het interbellum. Economische crisis,problemen met nationale minderheden, fascism door drs. Milo Anstadt
• De Tweede Wereldoorlog. In de tang van Hitler en Stalin. door dr. Martin van den Heuvel
•Het naoorlogse Polen. Communistische fasen; strijd tegen het communisme en de rol van 'Solidarnosc’. Stichting van het postcommunistische Polen. Zestien jaar democratie en markteconomie. Polen in de EU. door Jan Minkiewicz (journalist, ex-vertegenwoordiger van 'Solidarnosc’ in Nederland)
• Polen en de katholieke Kerk Jan Minkiewicz en 900 Jaar geschiedenis van de joodse minderheid in Polen door drs Milo Anstadt
• Pools Nederlandse betrekkingen in de loop der eeuwen. Poolse emigranten in Nederland en in de wereld door drs. Malgorzata Bos-Karczewska (econoom, publicist en voorzitter van de Stichting van Poolse experts in Nederland (STEP))
• Poolse beeldende kunst vanaf 1850 drs. Cyprian Koscielniak (docent academie beeldende kunst, deskundige Poolse beeldende kunst) en Poolse literatuur door drs. Milo Anstadt
• Muziek: Poolse componisten en solisten door dr. R. Szreder (concertviolist, hoofdvak docent conservatorium, visiting professor universiteiten en deskundige Poolse muziek)

Praktische informatie
Cursusdata en -tijd : donderdagen 15, 22 februari; 8, 15, 22, 29 maart; 12, 19, 26 april van 14.30 – 17.00 uur
Lokatie: Johanna Westerdijkplein 75, Haagsche Hogeschool
Kosten: € 180,-
Werkvorm: hoorcolleges
Studiebelasting: 9 colleges van 2 uur en enkele uren zelfstudie per week
Literatuur: de docenten verstrekken artikelen
Bijzonderheden:  vereist is enige elementaire kennis van Europese geschiedenis

Nog vragen? Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon 070-4458900
Heeft u vragen van inhoudelijke aard? Neem dan contact op met de heer A.H. Pos, telefoon: 070-4458319 , e-mail: a.h.pos@hhs.nl
Brochure aanvragen? U kunt via de website een brochure aanvragen hier te klikken voor het aanvraagformulier, of via het secretariaat, telefoon: 070-4458900.