Tegoroczny 14. festiwal sztuki Huntenkunst nosi prowokujący tytuł „Nadchodzą Polacy”.

Dziewięciu młodych polskich artystów prezentuje różnorodność trendów we współczesnym malarstwie polskim. Są to:
Michał Hrisulidis (Wrocław)
Igor Myszkiewicz (Zielona Góra)
Witold Adamczyk
Dagmara Angier
Joanna Błoniarz
Jacek Jarczewski
Marek Klimaszewski
Zbigniew Łukowiak
Rafat Załubowski

Specyfiką manifestacji Huntenkunst jest udział samych artystów.
Powstaje w ten sposób szczególna wzajemna wymiana. Koncepcja polegająca
na połączeniu wystawy i targów stanowi szczególne źródło inspiracji.
Artyści pochodzą z różnych krajów.

Do realizacji projektu przyczynili się m.in.: Jacek Biegała, attache kulturalny Ambasady RP w Hadze, artystka Teresa Błoniarz z Myślenic i Bożena Bidacha z Enkhuizen.

Zobacz więcej na www.huntenkunst.org  (także po polsku)

Fragment z katalogu:
„Polska, zarówno geograficznie, jak i
historycznie, zawsze była bliska Holandii. W XVI i XVII wieku kwitł
handel między naszymi krajami, który pobudzał jednocześnie wzajemne
zainteresowanie w trendach artystycznych. Holenderscy twórcy wywierali
silne piętno na polskich artystach. Niektóre ślady przetrwały do dziś i
odzwierciedlają się w malarstwie, architekturze, urbanistyce, czy
kulturze regionalnej przywiezionej przez holenderskich osadników.
Niestety żelazna kurtyna, która na dziesięciolecia podzieliła Europę
sprawiła, że Polska stała się krajem bardzo odległym z punktu widzenia
Holendra. Mimo tego, życie kulturalne w Polsce było rekompensatą dla
polskiego społeczeństwa. Odizolowanie wzmagało jednak ciekawość świata
polską kulturą i sztuką. Magdalena Abakanowicz, Andrzej Pągowski, Jerzy
Duda-Gracz czy Henryk Tomaszewski stali się artystami o międzynarodowej
sławie. Dziś nie obowiązują już podziały w Europie, choć zdarza się, że
Polska postrzegana jest przez pryzmat oddalenia. Huntenkunst daje nam
szansę wzajemnego poznania i przybliżenia Europejczykom za pomocą
sztuki, współczesnego oblicza Polski w myśl holenderskiej maksymy,
mówiącej, iż nie kochamy tego, czego nie znamy”.
Jacek Biegala – Attache Kulturalny Ambasady RP w Królestwie Niederlandów