1. Obywatele Polski i innych 7 nowych krajów członkowskich
UE będą mogli swobodnie podjąć pracę na holenderskim rynku pracy z
dniem 1 stycznia 2007 roku
. Taką decyzję podjął dziś 31 marca br. rząd premiera Jana Petera Balkenende.
2. Co dalej z decyzją? Terminarz na kwiecień 2006

1. Obywatele Polski i innych 7 nowych krajów
członkowskich UE będą mogli swobodnie podjąć pracę na holenderskim
rynku pracy z dniem 1 stycznia 2007 roku
. Taką decyzję podjął
dziś 31 marca br. rząd premiera Jana Petera Balkenende.Z dniem 1
stycznia 2007 rząd wprowadza jednocześnie szereg środków, mających
zapobiec niegodziwej konkurencji i wykorzystywaniu płacowym pracowników
z tych krajów.

Prowadzona będzie akcja informacyjna w krajach pochodzenia np. w
Polsce odnośnie warunków pracy i obowiązków pracowników w Holandii.

W okresie przejściowym – od 1 maja 2006 do 1 stycznia 2007
− obecny reżym w dostępie do rynku pracy zostanie złagodzony: zostanie
zniesiony obowiązek wobec pracodawcy holenderskiego wykazania się, że
nie może znaleźć siły roboczej w krajach UE, co skróci procedurę
pozyskania pracownika z 10 do 2 tygodni.

Obecnie nad decyzją rządu będzie debatował haski parlament, który
musi wyrazić aprobatę w plenarnym głosowaniu. Planowane jest w drugiej
połowie kwietnia.

M. Bos-Karczewska (więcej wkrótce)

2. Co dalej z decyzją? Terminarz na kwiecień 2006

Haski parlament

(stała komisja ds. socjalnych i pracy):
05.04 – Spotkanie z przedstawicielami holenderskich związków zawodowych i organizacji pracodawców (godz. 10-14.30)
06.04
– Debata z eurokomisarzem Vladimirem Spidla na temat wolnego przepływu
pracowników z 8 nowych krajów członkowskich (godz. 15-16)
12.04 − Debata nad decyzją rządu z udziałem wiceministra van Hoofa (godz. 13.30-17.30),

12.04 − związek zawodowy FNV Bondgenoten
zapowiedział demonstrację w Hadze przed parlamentem pod hasłem „Równa
praca, równa płaca” (Gelijk werk, gelijk loon).

12.04 − publiczna dyskusja PvdA i Groenlinks na temat otworzenia rynku pracy dla Polaków o godz.19.45

Po Wielkanocy − plenarna debata w parlamencie z udziałem premiera ws. decyzji rządu
Przed 30 kwietnia −
haski parlament musi ustosunkować się do decyzji rządu – dopiero wtedy
poznamy ostateczną decyzję i z nią związane uwarunkowania na rynku
pracy Holandii

oprac. M. Bos-Karczewska