Het kabinet is verdeeld over het openen van de grenzen voor werkers
uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie.  „Het zou niet moeten twijfelen aan het nut daarvan” – schrijft de krant „Trouw” in het redactionele commentaar. Een pleidooi voor een opening van de arbeidsmarkt van Nederland.

lees meer in: „Nederland zal winst boeken met open grenzen voor de Poolse arbeidskracht”, Trouw 15.03.06