Katedra Literatury Słowiańskiej Uniwersytetu Amsterdamskiego (UvA)
organizuje 3-4 maja br. konferencję naukową poświęconą twórczości
Witolda Gombrowicza. Organizatorzy zapraszają wszystkich
zainteresowanych!


Wśród prelegentów będą znawcy tematyki z Polski (prof. Jerzy Jarzębski,
Aleksander Fiut, Włodzimierz Bolecki, Andrzej Stanisław Kowalczyk) oraz
wybitny tłumacz Gombrowicza na język holenderski Paul Beers.

• Obrady: wtorek 3 maja w godz. 11.00 – 15.00 i w środę 4 maja w godz. 10.00 – 14.00.
• Referaty w języku angielskim
• Miejsce: budynek Wydziału Humanistycznego UvA („Geesteswetenschappen”), Spuistraat 210, sala 420, Amsterdam.

Zainteresowanych udziałem w konferencji (jako dyskutantów lub słuchaczy) prosimy o kontakt z dr. Arentem van Nieukerkenem,
e-mail: a.j.vannieukerken@uva.nl

Zobacz strony:
www.gombrowicz.pl
http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_gombrowicz_witold
http://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Gombrowicz