Dekret erygowania Parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej dla katolików polskich w Archidiecezji Utrecht.

Na wniosek ks. Stefana Ochalskiego s.chr., przełożonego prowincjalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej oraz przedstawicieli polskich wspólnot w Arnhem, Enschede i Utrechcie, po zasięgnięciu rady Kapituły Metropolitalnej z dnia 1 marca 2005 r.

Eryguję niniejszym jako Arcybiskup Utrechtu Parafię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Datą założenia parafii jest dzień 25 marca 2005 r., uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Granicę parafii wyznacza granica Archidiecezji Utrecht. Pismem z dnia 7 października 2003 r. Biskup Den Bosch udzielił parafii zezwolenia na objęcie opieką duszpasterską również katolików polskich w rejonie Nijmegen i Boxmeer.

Parafia podlega przepisom odnoszącym się do misji duszpasterskich (Missio cum cura animarum, quasi-parafia), patrz Modellen voor de structurering van Allochtone
geloofsgemeenschappen (1993), pag. 24-40.

Pierwszym proboszczem parafii mianuję ks. Aleksandra Melbrudę s.chr. w Arnhem.

Członkami zarządu parafii mianuję na okres czterech lat:
– pana Krzysztofa Makowskiego w Arnhem, wice-przewodniczący,
– panią Kaję Nikken-Stupnicką w Utrechcie, sekretarz,
– pana Bogdana Tomczaka w Arnhem, skarbnik,
– panią Urszulę Łyszczarz w Nijmegen, członek,
– panią Elżbietę de Jonie-Rojek w Enschede, członek.

Niech Matka Boska Częstochowska chroni i zachowa parafię i wszystkich katolików polskich w naszej Archidiecezji.

Dane w Utrechcie, 7 marca 2005 r.

Adrianus kardynał Simonis
pani A.C. Vos

Arcybiskup Utrechtu notariusz
w zastępstwie Wikariusz Generalny

Opublikowane w portalu Polonia.NL 27.03.2005