Op zondag, 19 december 2004, om 11.30 uur wordt de Heilige Mis
opgedragen ter intentie van generaal Stanislaw Maczek, die 10 jaar
gelden op 11 december 1994 in Edinburg (UK) is overleden.


Conform zijn laatste wens werd generaal Maczek te midden van zijn soldaten in Breda begraven.

De
Heilige Mis wordt in het Pools opgedragen door priester Krzysztof
Obiedzinski van het Christusgenootschap voor de Polen in het buitenland
in de Kapucijnenkerk aan de Schorsmolenstraat 13.

Na de
Heilige Mis vindt de bloemenlegging aan het graf van Generaal Stanislaw
Maczek te Pools Militair Ereveld aan de Ettensebaan te Breda plaats.
Zie meer over generaal Maczek in NL en PL

'Bevrijder’ van West-Brabant: Generaal Stanisław Maczek (31.03.1892 – 11.12.1994)

Generaal
Maczek had als grootste ideaal een vrij en zelfstandig Polen, zoals dit
van 1918 tot 1939 was hersteld. Daarvoor  waagde hij zijn leven en
dat van zijn manschappen. 'Door onze inspanning zal Polen herrijzen en
leven’, zo hield hij diens Eerste Poolse Pantserdivisie in 1944 voor.
De naoorlogse status van zijn land bevredigde hem nochtans niet.
Gelukkig belooft de geschiedenis altijd een verdergaand verloop te
hebben.

Stanisław Maczek werd door een collega genoemd als een
groot krijsheer, als een 'soldaat in hart en nieren, geliefd door zijn
soldaten, hartelijke Pool, edel mens’.

Medewerkers onderkenden
zijn behoedzaamheid ter voorkoming van onnodig bloedvergieten. 'Hij zag
achter de aanval altijd de mens’. De eigen manschappen leerden van hem
'Vecht hard, maar ridderlijk!’

De stad Breda profiteerde ten
volle van zijn krijgskunde en menselijkheid op 29 oktober 1944. De
'bevrijder’ van West-Brabant, en van zoveel andere steden, was trots op
het belangrijke en snelle succes op die dag. Zelf sprak hij van 'the
big day’. De Bredase bevolking toonde zich dankbaar en verheugd. 'Gij
zijt uit een ver land gekomen en uw namen zijn onbekend, maar in de
toekomst zijt Gij een deel van ons en wij vergeten u nooit’.

Generaal
Maczek voelde voor altijd de band met zijn vroegere manschappen en die
met de stad Breda. Hier wilde hij bij 200 van zijn kameraden begraven
liggen. Moge hij rusten en vrede, terwijl wij denken aan zijn woorden
dat 'een Poolse soldaat vecht voor de vrijheid van vele volkeren, maar
sterft alléén voor Polen!’

En mogen de Bredanaars nooit
vergeten de ereplicht jegens hem en zijn medestrijders, waarvan ze in
1944 zo zeer doordrongen waren. 'De gedachte aan u zal voor altijd diep
in onze harten gedrukt blijven, en wij zullen uw graven blijven eren’.
Maczek werd op 31.10.1944 ereburger van Breda.