Pikieta FNV przed sklepem H&M w Amsterdamie fot. FNV

Petycję podpisało 700 migrantów pracujących w centrum dystrybucji GXO w Tilburgu. Ich przedstawiciele wzięli udział w związkowej pikiecie przed sklepem H&M w Amsterdamie. Konflikt dotyczy, jak twierdzą poszkodowani i związkowcy „kradzieży czasu”, czyli bezpodstawnego skrócenia czasu na przerwę w pracy.

Holenderski związek zawodowy FNV oskarża szwedzki koncern H&M i jej amerykańskiego partnera logistycznego GXO o naruszenie holenderskich przepisów i bezpodstawne skrócenie czasu przerw pracowniczych. Naruszenie ustaway o czasie pracy art. 1.7 (Arbeidstijdenwet).

Dodajmy, że w tym centrum w Tilburgu pracuje ok. 1200 pracowników z Polski, Bułgarii, Słowacji, Litwy i Hiszpanii, zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej.

Kradzież czasu

Podczas gdy w innych magazynach kontrola osobista pracowników przed udaniem się na przerwę odbywa się w czasie pracy, w Tilburgu w magazynie GXO jest inaczej. „Możemy mówić o kradzieży czasu pracowników, który przysługuje im na przerwę” – mówi Jerry Clements, lider projektu w FNV.

O co chodzi?

„W Tilburgu kontrola osobista pracowników udających się na przerwę odbywa się po odbiciu karty pracy. Wpierw pracownicy czekają w kolejce do kontroli nawet po 7 minut. W ten sposób ich 15-minutowa przerwa trwa o połowę krócej” – wyjaśnia nam Jerry Clements, lider projektu FNV.

Czytaj: Holandia: Walczysz o swoje prawa, otrzymasz wsparcie związku zawodowego FNV

Petycja

Federacja Holenderskich Związków Zawodowych (FNV) twierdzi, że koncern H&M jako główny klient GXO odpowiada za warunki pracy w centrum dystrybucji.

Chodzi tutaj o ustawowo umocowaną w Holandii odpowiedzialność w łańcuchu podwykonawców (ketenaansprakelijkheid) ponoszoną przez zleceniodawcę, który zleca wykonywanie pracy podwykonawcom.

Jak dotąd szwedzki koncern H&M szczycił się tym, że dba, aby firmy, z którymi współpracuje, dobrze traktowały swoich pracowników. W Tilburgu jest jednak inaczej.

700 podpisów

W efekcie aż 700 tam zatrudnionych pracowników podpisało petycję postulująca zmianę tak, by w pełni mogli korzystać z przerwy na odpoczynek.

„Jesteśmy dumni z migrantów zarobkowych, tych 700, którzy odważyli się złożyć podpis pod petycją. Ich przedstawiciele udali się do Amsterdamu na protest związkowy. To członkowie FNV. Razem walczymy o prawa pracownicze w Holandii” – mówi związkowiec z FNV Jerry Clements.

Pikieta w Amsterdamie

Ponieważ zarząd GXO odmówił przyjęcia petycji, związek FNV postanowił przekazać petycję  kierownictwu biura H&M w Amsterdamie. Niestety petycji nie chciano odebrać, dlatego związkowcy zorganizowali pikietę pod sklepem H&M w Amsterdamie. Ostatecznie menedżer sklepu obiecał przekazać ją szefostwu koncernu w Holandii.

W pikiecie w miniony poniedzialek wzięło udział 10 przedstawicieli pracowników GXO w Tilburgu. Wśród nich było 5 Polaków, członków FNV.

Poszło w świat

O akcji związku FNV w Amsterdamie napisał brytyjski „Financial Times”, bo sedno konfliktu pracowniczego dotyczy szwedzkiego koncernu H&M, a to drugi na świecie koncern odzieżowy.