fot. Polonia.nl

Jeśli czujesz się dyskryminowany w Holandii np. ze względu na polskie pochodzenie, możesz zrobić kilka rzeczy. Jedną z nich jest powiadomienie czy złożenie skargi do niezależnego organu – Rady Praw Człowieka. Jak za to się zabrać?

Otrzymujemy maile od rodaków z zapytaniem co robić, jak postępować. Czują się dyskryminowani ze względu na polskie pochodzenie. Ma to miejsce w pracy, na rynku wynajmu mieszkań czy na ulicy np. przez sąsiadów. A ostatnio nawet przez urzędy państwowe.

Polecamy: Dyskryminacja Polaków na rynku najmu mieszkań w Holandii. Alarmujące wyniki rządowego raportu

Artykuł 1 Konstytucji Holandii, zapewnia, że każdy obywatel na terenie Holandii musi być równie traktowany, dyskryminacja jest zakazana.

3 możliwości

Masz 3 podstawowe możliwości, to:

 1. złożenie skargi do organizacji, przez którą czujesz się dyskryminowany;
 2. zgłoszenie wykroczenia policji, na przykład jeśli doświadczyłeś lub byłeś świadkiem dyskryminacji na ulicy;
 3. wniesienie zapytania, powiadomienie Rady Praw Człowieka lub złożenie skargi z prośbą o wydanie orzeczenia.

W tym artykule opisujemy, jak złożyć skargę do holenderskiej Rady Praw Człowieka (College voor de Rechten van de Mens) z siedzibą w Utrechcie.

Oraz piszemy o 2 szczególnych przypadkach dyskryminacji – w miejscu pracy i przez urzędy państwowe.

Tysiące powiadomień

W 2020 r.  do Rady Praw Człowieka wpłynęło ponad 3,5 tys. zapytań i zawiadomień, z tego ponad 2,7 tys. dotyczyło dyskryminacji.

W minionym roku Rada otrzymała rekordową liczbę, bo aż 658 próśb o wydanie wyroku.

Najwięcej wydanych orzeczeń dotyczyło dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność – 32 proc., rasę 22 proc., płeć (20 proc., z tego połowa dot. kobiet ciężarnych), narodowości 11 proc. wieku 10 proc., wyznania  4 proc.

Jesteś migrantem zarobkowym?

Na stronie Rady Praw Człowieka znajduje się sekcja adresowana do migrantów zarobkowych.

Czy jesteś imigrantem zarobkowym i czy jesteś dyskryminowany, czy Twoje prawa człowieka nie są przestrzegane? A może znasz migranta zarobkowego, który jest w takiej sytuacji?

W takim razie zawsze możesz skontaktować się w celu uzyskania porady. Na tej podstawie możesz zdecydować, czy wnieść skargę do Rady.

OFERTA PRACY: Holandia: Oferta pracy dla pielęgniarki / asystentki lekarza w innowacyjnym projekcie

Jak powiadomić czy wnieść skargę

Należny wypełnić formularz online. W nim masz 2 opcje:

 1. Złożyć powiadomienie (misstand melden) – można zrobić to anonimowo
 2. Złożyć skargę z prośba o orzeczenie ( een oordeel aanvragen)

W ciągu 2 tygodni otrzymasz mail od Rady (uwaga: mail może trafić do spamu).

Ad 2 Rada rozstrzyga skargę o dyskryminację. Rozpatrzenie skargi jest bezpłatne.

Kontakt

Zadzwoń do Rady w dni robocze w godzinach 10.00 – 16.00 pod numer (030) 888 38 88 lub wyślij e-mail na adres info@mensenrechten.nl

Czym jest dyskryminacja?

To sytuacja, w której człowiek ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną,  jest traktowany mniej korzystnie niż byłby traktowany inny człowiek w porównywalnej sytuacji.

Podstawy prawne – nierówne traktowanie

Holenderski Instytut Praw Człowieka może zajmować się wyłącznie sprawami, które podlegają przepisom dotyczącym równego traktowania. Obejmuje to ogólną ustawę o równym traktowaniu (AWGB) lub ustawę o równym traktowaniu (niepełnosprawność lub przewlekłe choroby) (Wgbh /cz).

Prawo dotyczące równego traktowania zabrania dyskryminacji ludzi ze względu na:

 •     płeć i tożsamość płciową;
 •     rasę;
 •     wiek;
 •     narodowość;
 •     religię i światopogląd;
 •     przynależność polityczną;
 •     orientację seksualną;
 •     stan cywilny;
 •     niepełnosprawność lub przewlekła chorobę (także w transporcie publicznym);
 •     czas pracy;
 •     umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony.

Orzeczenie Rady

Orzeczenie holenderskiej Rady Praw Człowieka nie jest prawomocne.

Nie oznacza to, że Rada nie może zmusić strony do wykonania wyroku. Jeśli druga strona nie zastosuje się do wyroku, możesz wnieść pozew. W wyroku sędzia musi wziąć pod uwagę orzeczenie Rady.

Dyskryminacja w miejscu pracy

W Holandii ustawa o równym traktowaniu zabrania dyskryminacji ze względu na narodowość i pochodzenie w takich kwestiach, jak warunki zatrudnienia, wynagrodzenie, warunki pracy i wypowiedzenie umowy o pracę.

Pracodawca nie może zatem płacić polskiemu lub czeskiemu pracownikowi mniej niż holenderskiemu pracownikowi wykonującemu taką samą pracę. Ponadto każdemu przysługuje rozsądny czas pracy i płatne urlopy. Pracodawca musi również przeciwdziałać dyskryminacji w miejscu pracy.

Dyskryminacja przez urzędy państwowe jak Belastingdienst, UWV, SVB

W przypadku dyskryminacji przez urzędy państwowe jak Belastingdienst, UWV, SVB , i  związane ze świadczeniami społecznymi jak kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, bijstand oraz ze sprawami mieszkalnymi, możesz złożyć skargę do Rady.

Uwaga: Rada Praw Człowieka nie zajmuje się skargami dotyczącymi etnicznego profilowania przez policję czy sprawami związanymi z rozliczaniem podatku dochodowego przez fiskusa.