Dzień Króla, obchodzony 27 kwietnia, jest świętem narodowym w Holandii, ale nie każdy ma tego dnia wolne od pracy. Zależy to m.in. od tego, gdzie pracujesz i jaką masz umowę.

Dzień Króla (27 kwietnia) jest oficjalnym świętem w Holandii, jednak nie każdy pracownik ma automatycznie wolne tego dnia.

Ten dzień nie jest ustawowo wyznaczony jako obowiązkowy dzień wolny od pracy (jak np. Święta Bożego Narodzenia).

O tym, czy pracownik jest (obowiązkowo) wolny, decyduje układ zbiorowy pracy CAO, warunki zatrudnienia czy indywidualna umowa o pracę.

Jesteś urzędnikiem państwowym?

Wtedy prawdopodobnie masz wolne tego dnia.
Dotyczy to w każdym razie urzędników administracji państwowej jak ministerstwa czy gminy.

Jesteś pracownikiem w firmie?

Wtedy prawdopodobnie masz w tym dniu dzień wolny.
Jest tak z pewnością tak dla większości firm.

Chcesz wiedzieć, czy masz wolne? Zapytaj swojego pracodawcę lub sprawdź swój kontrakt lub układ zbiorowy (CAO).

Jesteś pracownikiem tymczasowym tzw. uitzendkracht?

Sposób wypłaty za dni świąteczne określa artykuł 27 CAO dla pracowników tymczasowych.

1) Przy umowie o pracę tymczasową z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia tzw. uitzendbeding:
Agencja pracy tymczasowej może wybrać pomiędzy wypłatą za dzień świąteczny z puli rezerw bądź wypłatą rzeczywistego wynagrodzenia w dni świąteczne, w które nie pracuje się z powodu wystąpienia dnia świątecznego.

2) Przy umowie na czas (nie)określony:
Pracownik tymczasowy ma prawo do wypłaty rzeczywistego wynagrodzenia w dni świąteczne, w które nie pracuje się z powodu wystąpienia dnia świątecznego.

Uwaga!
Jeżeli z umowy o pracę tymczasową nie wynika jasno czy dzień, w którym przypada święto państwowe, jest jego stałym dniem roboczym, pracownik tymczasowy otrzyma zapłate za ten dzień świąteczny, jeżeli:

  • Pracownik tymczasowy pracował co najmniej siedem razy w danym dniu tygodnia w okresie 13 tygodni poprzedzających święto państwowe.
  • Pracownik tymczasowy nie przepracował jeszcze 13 tygodni, ale przepracował ponad połowę tygodni w danym dniu tygodnia z wszystkich swoich przepracowanych tygodni.

Jeżeli pracownik tymczasowy jest uprawniony do zapłaty za dany dzień świąteczny, ale żadna ilość godzin nie została uzgodniona w jego umowie lub rzeczywista ilość godzin pracy odbiega strukturalnie od uzgodnionej ilości godzin pracy w umowie, należy obliczyć średnią liczbę godzin.

Na przykład, jeśli święto przypada w poniedziałek, należy najpierw obliczyć ilość przepracowanych poniedziałków w trzynastu poprzednich tygodniach. Następnie należy obliczyć sumę wszystkich godzin przepracowanych w dane poniedziałki i na końcu podzielić tę sumę przez liczbę przepracowanych poniedziałków. Wynik to liczba godzin, za które pracownik otrzyma zapłatę za ogólnie uznany dzień świąteczny. Czytaj więcej na stronie SNCU

Ogólnie uznane dni świąteczne to: Nowy Rok, drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Dzień Wniebowstąpienia, drugi dzień Zielonych Świąt, oba dni świąt Bożego Narodzenia, Dzień Króla, Święto Wyzwolenia (Bevrijdingsdag) raz na pięć lat.

Jesteś uczniem czy studentem?

Masz tego dnia wolne od szkoły czy uczelni.

Uwaga! Jeśli 27 kwietnia wypada w niedzielę, Dzień Króla obchodzony jest w sobotę.