Reportaż o polskich migrantach zarobkowych w NOS Journaal 13-6-2019

Migracja Polaków za pracą do Holandii nieustannie trwa. Liczba rodaków w Holandii osiągnęła rekordowy poziom 196 tys. osób, o 8 tysięcy więcej. Polacy są największą grupą imigrantów, która osiedliła się w Holandii w pierwszych trzech kwartałach br., podaje holenderski urząd statystyczny CBS. Czy jeszcze w tym roku będzie nas 200 tysięcy?

Przedstawiamy drugi artykuł z serii „Polacy w Holandii w liczbach”.

Pierwszy artykuł : Czy w 2020 r. będzie nas 200 tys.? Oficjalnie jest w Holandii 185 tysięcy Polaków.

Największy wzrost – Polacy

Migracja do Holandii w I-III kw. 2019, dane CBS

W tym roku największa grupa nowych imigrantów w Holandii nadal pochodzi z Polski. Drugą grupą po Polakach są Hindusi, wysoko wykwalifikowani migranci, zatrudniani głównie w sektorze IT.

Dane CBS dotyczą tylko osób zarejestrowanych w spisach gmin.

Saldo migracji – 8 tys.

Największa grupa imigrantów osiedlających się w Holandii nadal pochodzi z Polski.

Do października br. przybyło w Niderlandach prawie 21 tysięcy Polaków, a prawie 13 tys. powróciło.

Saldo migracji wynosi 8 tysięcy osób.

W pierwszych trzech kwartałach br. przybyło łącznie 8 tysięcy rodaków, podaje holenderski urząd statystyczny. Jest to wzrost o 1 tysiąc osób więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

To pokazuje, o czym pisaliśmy tutaj, że ważnym wyróżnikiem polskiej migracji zarobkowej do Holandii jest wysoka mobilność Polaków. Jedni rodacy przyjeżdżają a drudzy wracają. Od 2004 r. saldo migracji do Holandii jest dodatnie.

Ile jest nas w Holandii?

Łącznie 196.068 Polaków mieszka zameldowanych w Holandii (stan na 1 października 2019 r.), podaje CBS. O ile trend wzrostu utrzyma się, to w tym roku osiągniemy liczbę 200 tysięcy rodaków w Holandii.

  • Pierwszego pokolenia 153.198 osób
  • Drugiego pokolenia 42.870 osób

Faktycznie jest Polaków znacznie więcej

W Holandii mieszka, jak się szacuje, ponad ćwierć miliona Polaków lub nawet z 300 tys.

Nikt dokładnie nie zna liczby Polaków mieszkających w Holandii.

Dlaczego? Nie wszyscy Polacy się rejestrują w gminie, obowiązek meldunku nie dotyczy np. pracowników sezonowych.

1 Niektórzy z pracowników sezonowych chcieliby się zameldować i faktycznie zalegalizować swój pobyt w Holandii. Niestety, często wynajmujący pokoje czy domki odmawiają meldunku (wtedy, gdy np. liczba zakwaterowanych przekracza dopuszczalne normy).

2. Ponadto wzrosła także liczba bezdomnych Polaków. W Holandii żyje około 2 tysięcy bezdomnych Polaków. W 2009 r. było ich ok. 1,7 tysiąca. Bezdomni Polacy to rosnący problem. Osoby te nie są zameldowane w gminie, nie mają prawa do pomocy instytucjonalnej, jak np. miejsca w schroniskach i noclegowniach (dag- en nachtopvang). Jakie są 2 przyczyny bezdomności Polaków w Holandii, czytaj tutaj

Polecamy: „Raczej bezdomność w Holandii niż w Polsce”. Bezdomni Polacy to rosnący problem

Polacy a inni imigranci w Holandii

Top 6 grup imigrantów w Holandii, stan na 1-10-2019, dane CBS
  • Polacy są 6. grupą migrantów w Holandii, drugą grupą obywateli UE po Niemcach.
  • Polacy stanowią 58% obywateli z Europy Środkowej i Wschodniej zamieszkujących w Holandii, jest ich prawie 340 tysięcy.

W trzecim artykule z tej serii opiszemy, w których miastach Holandii najwięcej jest Polaków.

>> Zapraszamy do wyszukiwania interesujących tematów w naszym archiwum (pole wyszukiwarki). Zawiera mnóstwo cennych informacji, na tyle, że artykuły publikowane na portalu Polonia.nl są archiwizowane przez Królewską Bibliotekę w Hadze jako dziedzictwo cyfrowe Holandii <<