Nowy rząd chce wprowadzić ułatwienia w sprawie podwójnego obywatelstwa

Rząd Rutte III planuje wprowadzić zmiany w prawie dotyczącym podwójnego obywatelstwa zarówno dla osób będących imigrantami w pierwszym pokoleniu, jak i tych, którzy żyją w Holandii znacznie dłużej.

Obecnie obywatel holenderski, który wybiera drugie obywatelstwo innego kraju traci prawo do posługiwania się niderlandzkim paszportem. Z kolei większość cudzoziemców uzyskujących obywatelstwo holenderskie musi zrzec się swego poprzedniego.

Teraz plany są takie, ażeby zliberalizować prawo w tym zakresie, co bardzo ucieszyło aktywistów na rzecz podwójnego obywatelstwa. Szczególnie cieszą się Brytyjczycy, którzy uzyskali obywatelstwo holenderskie, bo po zmianach mogliby zachować swój brytyjski paszport, ale jednocześnie uniknąć konsekwencji Brexitu.

O obywatelstwo w Niderlandach można się obecnie ubiegać po 5 latach zamieszkiwania w tym kraju, albo po 3 latach – jeśli zainteresowany pozostaje w związku małżeńskim z Holendrem/Holenderką. Oczywiście, jest to możliwe tylko wówczas, gdy wypełnione zostały prawidłowo wszystkie procedury integracyjne.

Dzisiaj około 1,3 mln osób z obywatelstwem niderlandzkim ma jednocześnie status obywatela innego kraju.