Van harte steun ik uw protest en dat van andere Oost-Europese ambassades, de Europese Commissie en Europarlementariërs tegen de PVV-website – schrijt Wim de Waal in een aan de redactie van Polonia.nl ingezonde mail.

De PVV heeft volgens mij helemaal niet de bedoeling om aandacht te vragen voor een onderbelicht maatschappelijk probleem. De problemen van zwartwerk, uitbuiting door werkgevers en huisjesmelkers, van overlast door overbewoning van huizen en flats zijn ruimschoots bekend. Bovendien zijn dit problemen die vooral door Nederlanders worden veroorzaakt die schaamteloos en over de ruggen van immigranten geld willen verdienen.

Dat er her en der overlast is van lawaai en drankgebruik is een onvermijdbaar gevolg van het samenkomen van mensen die in het gastland voor langere tijd verstoken zijn van familie en vrienden. Politiediensten en lokaal bestuur zijn van deze situaties op de hoogte. Bovendien kan iedereen die over zijn buren of over wie dan ook iets te klagen heeft terecht bij de politie, brandweer of NMA.

Een afzonderlijk meldpunt voor Oost-Europeanen in Nederland , zoals opgezet door de PVV, heeft m.i. evenmin de bedoeling reële problemen op te lossen, maar beoogt veeleer om (anonieme) klachten uit te lokken om mensen vanwege hun afkomst zwart te maken. Dat zal in ieder geval het resultaat zijn als je alleen klachten verzamelt en niet probeert om een algemeen beeld te krijgen.

De PVV mobiliseert en exploiteert zo onvrede om zondebokken te kunnen aanwijzen en daarmee electoraal voordeel te behalen. De Polen en andere Oost-Europeanen fungeren eigenlijk voor de PVV als de nieuwe Turken en Marokkanen. Want de instroom van Noord-Afrikanen in Nederland neemt af, net als de bekende overlast en (jeugd)criminaliteit vanuit die groep.

De PVV is blijkbaar naarstig op zoek naar een nieuwe doelgroep om zich te profileren als een xenofobe partij, die vindt dat Nederland er alleen is voor de Nederlanders, dat andere nationaliteiten minderwaardig zijn, ons alleen maar overlast bezorgen, onze waarden en normen ondermijnen en misbruik maken van onze sociale wetten en uitkeringen.

De PVV is ook – maar op een simplistische manier – een anti–Europa partij. Haar aanhang krijgt van de PVV dan ook niet te horen, dat Nederland een traditie heeft hoog te houden van tolerantie tegenover andersdenkenden en andere culturen. Zoals veel andere Europese landen is Nederland ook een product is van volksverhuizingen, van de opname van vluchtelingen en de integratie van grote groepen vreemdelingen, die hun vaderland achterlieten en met hun talent en werklust hebben bijgedragen aan het Nederland van vandaag. Hoeveel Nederlanders hebben zelf niet een buitenlandse achternaam?

Zelf ben ik een gepensioneerde Nederlandse EU-ambtenaar, die 25 jaar in Brussel heeft gewerkt. Ik ben ook een overtuigd Europeaan en geloof in de Europese gedachte van samenwerking en van uiteindelijke economische en politieke integratie. Zo denk ik met veel genoegen terug aan het verblijf van Dorotha, een scholiere van een middelbare school in Krakau. Zij verbleef in 1988 een week in ons gezin vanwege een uitwisseling tussen de Europese school in Uccle en haar school.

Speciaal voor die groep Poolse teeners organiseerde de Europese Commissie ook een aantal lezingen over Europese samenwerking. Dorotha was nog maar 16 jaar, maar tijdens een van die lezingen ging ze de discussie aan met Europese ambtenaren over de vanzelfsprekendheid waarmee zij het bestaan van het IJzeren Gordijn presenteerden en spraken over de tweedeling in Europa. Ze verdedigde hartstochtelijk dat Polen cultureel deel uitmaakt van West-Europa en dat die scheiding niet geaccepteerd moest worden.

Met die uitspraken heeft ze toen mijn hart gestolen. Het belang van de toetreding van o.a. Polen tot de EU is wederzijds, het herenigen van de Europese familie en daardoor het waarborgen van vrede. Het openstellen van de arbeidsmarkt voor de burgers uit de nieuwe lidstaten hoort daar bij. Dat gaat natuurlijk gepaard met fricties, maar die zijn tijdelijk en oplosbaar. De PVV roert echter liever in de stront dan met constructieve oplossingen voor de problemen te komen.

Met vriendelijke groet,

Wim de Waal

Gepubliceerd op Polonia.NL 14.02.2012
– Uitgever: STEP – Stichting van Poolse Experts in Nederland , lees meer over ons

Bezoek ons op social media en geef je mening:

Facebook

    • blijft op de hoogte en laat je commentaar achter

Twitter

    • volgt ons op Twitter

Leuk?

    Klik op het Facebook-logo in de rechter hoek van de website