De Poolse dichter en prozaïst Cyprian Norwid (1821-1883) werd door zijn tijdgenoten niet erg gewaardeerd, maar geldt nu als een van Polens grootste schrijvers. Zijn werk heeft veel lagen en is daarom niet gemakkelijk. Stigma (1882/1883) is zijn belangrijkste verhaal.

In de Slavische Cahiers verschijnen minder bekende werken, soms in tweetalige uitgave, uit de Slavische literaturen. De reeks Slavische Cahiers is een gezamenlijke publicatie van Pegasus en de Stichting Slavische Literatuur.

  • auteur:  Cyprian Norwid
  • titel: „Stigma en ander proza”
  • vertaling:  Arent van Nieukerken
  • reeks:  Slavische Cahiers 7
  • details:  124 pag., paperback
  • prijs:  € 14,50
  • ISBN:  9789061433460
  • uitgeverij:  Pegasus 2010, www.pegasusboek.nl

Nowela “Stygmat” C.K. Norwida i fragmenty innych utworów prozatorskich romantycznego poety i prozaika dostępne dla czytelnika niderlandzkojęzycznego

W wydawnictwie Pegasus ukazał się tomik małych form prozy Cypriana Kamila Norwida (1821-1883), poety niezrozumiałego dla jemu współczesnych, uznanego dopiero później za wizjonera i prekursora wielu myśli wyprzedzających epokę romantyzmu. Dziś Norwid zaliczany jest do najwybitniejszych polskich twórców, choć jego dzieła o wielu warstwach interpretacyjnych nadal pozostają lekturą dla wyrobionego czytelnika.

Nowela „Stygmat” jest jednym z najważniejszych utworów prozatorskich romantyka.

Proza Norwida ukazała się w serii „Zeszyty Słowiańskie” (Slavische Cahiers), w której wydawane są mniej znane dzieła literatur słowiańskich, niekiedy w obu wersjach językowych. To wspólna seria wydawnicza wydawnictwa Pegasus i Stowarzyszenia Literatura Słowiańska (Stichting Slavische Literatuur).

tekst: Elżbieta Niemczuk-Weiss (UvA, Slawistyka)

Norwid, Cyprian: Stigma en ander proza (w tłumaczeniu na niderlandzki i ze wstępem Arenta van Nieukerken), Slavische Cahiers 7, Pegasus 2010, 124 str., miękka okładka, cena: € 14,50
ISBN 9789061433460, www.pegasusboek.nl

Opublikowane w portalu Polonia.NL 06.11.2010
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas