WIE…

wil meewerken in de werkgroep stedenband
Leidschendam-Voorburg * Konstancin-Jeziorna.

Op 3 mei 1991 is de stedenband tussen Leidschendam-Voorburg en Konstancin-Jeziorna door de burgemeesters van beide gemeenten ondertekend. Daarbij is besloten dat een werkgroep, bestaande uit burgers die niet in dienst zijn van de gemeente Leidschendam-Voorburg verantwoordelijk is voor de invulling van de contacten.

Voor het contact met de gemeente is een coördinerend ambtenaar benoemd die geen deel uitmaakt van de werkgroep. De gemeente verstrekt jaarlijks een subsidie aan de werkgroep. Ook in Konstancin-Jeziorna is een werkgroep ingesteld.

In 2011 bestaat de stedenband 20 jaar en is nog steeds actief. In Polen hebben wij ook contact met de Nederlandse Ambassade in Warschau en met Poolshoogte, de Vereniging van Nederlanders in Polen.
Op dit moment bestaat onze werkgroep uit 5 personen en vergadert ± 4 keer per jaar.

Wij hebben contact met Konstancin-Jeziorna over verschillende onderwerpen: o.a. onderwijs – jeugd – sport – cultuur. Daarnaast hebben wij o.a. contact over het schoonmaken van de rivier de Jeziorka en de aanleg van een educatief milieupad in beide gemeenten.

Gezocht

De werkgroep is op zoek naar nieuwe leden die willen meedenken en meedoen aan het uitwerken van een zinvolle invulling van deze internationale contacten op stedelijk niveau.

Heb je belangstelling? Wij willen je graag iets meer vertellen over onze contacten.

Neem gerust contact op met:
Johan Kunst – voorzitter werkgroep
telefoon 070 – 327 0933 of per e-mail: johan.kunst@planet.nl

Gepubliceerd op Polonia.NL op 05.11.2010
Uitgever: STEP- Stichting van Poolse Experts in Nederland, lees over ons