Jeśli jako polski obywatel masz problemy w kraju UE, np. z administracją holenderską wynikające z niewłaściwego stosowania przez nią prawa UE – zgłoś sprawę do systemu Solvit.

SOLVIT jest internetową siecią rozwiązywania problemów, w ramach której Państwa Członkowskie UE współpracują dążąc do praktycznego rozwiązania problemów wynikających z niewłaściwego stosowania prawa UE z zakresu Rynku Wewnętrznego przez organy administracji publicznej.

SOLVIT zajmuje się skargami pochodzącymi zarówno od obywateli, jak i przedsiębiorców.

Kraje UE zobowiązane są znaleźć rozwiązanie zaistniałego problemu w krótkim terminie ustalonym na dziesięć tygodni.

SOLVIT działa bezpłatnie, sprawę możesz zgłosić w języku polskim.

SOLVIT pomaga – niektóre sukcesy:

  • obywatele Portugalii otrzymali dokumenty uprawniające ich do pobytu we Francji,
  • dzięki interwencji SOLVITu Francja uznaje węgierski dyplom

Zobacz strony Solvit – warto się z nimi zapoznać!

LINK
SOLVIT – może rozwiązać i Twój problem…

Opublikowane w portalu Polonia.NL 04.11.2010, update 02.12.2010
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas