Komenda Główna policji holenderskiej (KLPD) zapowiedziała zwiększone kontrole alkoholowe kierowców zagranicznych, w szczególności Polaków
.

W ostatnich 3 latach liczba wypadków drogowych w Holandii spowodowanych przez polskich kierowców wzrosła ze 156 do 218. Z tego aż 16% wypadków spowodowane było przez nietrzeźwych polskich kierowców – wynika z danych holenderskiego ministerstwa Transportu. Fakty te szybko nagłośniły media holenderskie.

Policja holenderska zwiększy kontrole w szczególności polskich samochodów na holenderskich autostradach. Komunikat w tej sprawie ukazał się 20 sierpnia br. na stronie internetowej KLPD.

Trudno mówić tutaj o dyskryminacji Polaków. Chodzi przecież o bezpieczeństwo na drodze i ludzkie życie.

Co więcej, niepokojący jest bardzo wysoki udział w wypadkach drogowych nietrzeźwych, polskich kierowców. W 2009 r. spowodowali oni 35 wypadków drogowych.

Liczba ta wydaje się niska, ale stanowi ona aż 16% wszystkich wypadków na holenderskich drogach z udziałem polskich kierowców. W 2009 r. w Holandii Niemcy kierujący spowodowali 302 wypadki, z czego tylko 9 kierowców prowadziło samochód pod wpływem alkoholu (3%). Wskaźnik ten dla kierowców holenderskich wynosi 2,4% (772 pijanych kierowców na 32 344 kierujących).

O czym te fakty świadczą?
Wszyscy doskonale wiemy, że w Polsce prowadzenie samochodu po pijanemu jest zjawiskiem nagminnym. W ubiegłym roku nietrzeźwi kierowcy spowodowali 3007 wypadków na polskich drogach (zobacz raport policji „Wypadki drogowe 2009 r.” str. 59). Stanowiło to 9% wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących, co w porównaniu z Holandia (2,4%) jest gigantycznym zjawiskiem.

Z tego wniosek, że wraz z migracją zarobkową do Holandii plaga pijanych kierowców z Polski przenosi się na holenderskie drogi.

Co robić? – Edukować!
Każdy jeden wypadek samochodowy (po pijanemu) to o jeden za dużo.

Stosowane jest, aby policja holenderska rozpoczęła kampanię informacyjną w języku polskim na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepisów drogowych obowiązujących w Holandii.

Przydałaby się również kampania społeczna wśród Polaków w Holandii przeciwko prowadzeniu samochodu po spożyciu alkoholu pod hasłem: „Piłeś – nie prowadź!”.

Partnerami w tej kampanii powinne być wszystkie strony zainteresowane: policja i władze holenderskie, holenderscy pracodawcy oraz strona polska: ambasada RP, polskie organizacje i media w Holandii oraz polskie kościoły.

To także nasza sprawa – zjawisko nietrzeźwych polskich kierowców rzutuje na odbiór nas, Polaków w Holandii i Polski. Na naszych oczach rodzi się przydomek „Polak-pijak”.

Celem kampanii byłoby: zmiana zachowania rodaków i wykształcenie nawyku nieprowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu i wyboru alternatywnego środka transportu lub wybóru  „Boba” – osoby, która na daną przejażdżkę jako kierowca nie będzie piła alkoholu.

To trudne zadanie, ale ktoś tego powinien się podjąć.

Autor: M. Bos-Karczewska – red. naczelna Polonia.nl

LINKI

FAKTY
Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy

  • w Polsce – 0,2 promila
  • w Holandii – 0,5 promila i 0,2 promila dla osób mających prawo jazdy krócej niż 5 lat

Kary pieniężne w Holandii

  • Powyżej 0,5 promila – 250 euro (350 euro dla kierowców ciężarówek)
  • 1,3 promila – 550 euro (650 – euro dla kierowców ciężarówek)
  • Powyżej 1,3 promila – kara może sięgać 1200 euro, sąd może orzec zakaz prowadzenia samochodu od 3 miesięcy do 1 roku

UWAGA! W Polsce zaostrzenie przepisów od 1 lipca br. – Pijani kierowcy mogą stracić prawo jazdy na zawsze i grozi im kara do pięciu lat więzienia

  • Uchwalona nowelizacja kodeksu karnego zakłada, że nietrzeźwy kierowca, który spowodował wypadek, którego skutkiem była czyjaś śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, zostanie pozbawiony prawa jazdy na zawsze. Przewidziano też kary od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności w przypadku, gdy kierujący pojazdem w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środka odurzającego był wcześniej skazany za jazdę po pijanemu.

Opublikowane w portalu Polonia.NL 27.08.2010, aktualizacja 02.09.2010
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas