W 30 rocznicę powstania i rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, z inicjatywy Pani Poseł Joanny Fabisiak, ogłoszony został konkurs „Wspomnienie Solidarności w mojej rodzinie”.

Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych i Fundacja „Świat na tak”. Patronat nad konkursem objęli: Prezydent Ryszard Kaczorowski, Prezydent Lech Wałęsa, Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski, Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz oraz Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Maciej Płażyński. Zaproszenie do Komitetu Honorowego przyjęli m.in. Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall i Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 8 – 19 lat mieszkających poza granicami Polski ale zainteresowanych jej historią. Organizatorzy pragną przybliżyć młodym Polakom historię „Solidarności”, jej idee i bohaterskie działania, które doprowadziły do zmian ustrojowych w Polsce a także w zasadniczy sposób wpłynęły na wielki przełom polityczny i społeczny w wielu krajach. Nadal też czekają na wydobycie z zapomnienia fakty mówiące o zaangażowaniu się Polonii w walkę o wolną Polskę, o udzielanym Ojczyźnie wsparciu politycznym, ekonomicznym i charytatywnym.

Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: 8 – 12 lat i 13 – 19 lat. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2010 r. wyłącznie drogą mailową na adres konkurs@wspomnieniesolidarnosci.eu

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.wspomnieniesolidarnosci.eu oraz można je także otrzymać w Fundacji „Świat na tak” Al.J.Ch.Szucha 27; 00-580 Warszawa (sekretarz projektu – Pani Anna Piasecka, tel. +48/22/629 63 34; e-mail: a.piasecka@swiatnatak.pl)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 czerwca br. a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 27 czerwca 2010 r. w TV Polonia w Warszawie.

Więcej o konkursie na stronie www.wspomnieniesolidarnosci.eu

Opublikowane w portalu Polonia.NL 19.03.2010

Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas