Nabór trwa do 7 czerwca 2009!

Projekt jest realizowany pod patronatem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Borusewicza. Ma charakter edukacyjny. Będzie się składać z dwutygodniowego szkolenia Szkoły Liderów Polonijnych, odbywającego się w Polsce. Program szkoły obejmuje cykl warsztatów i wizyt studyjnych.

Projekt jest adresowany do: aktywnych społecznie przedstawicieli środowisk polonijnych oraz Polaków mieszkających w Europie Zachodniej (Wielka Brytania, Irlandia, Portugalia; Hiszpania, Włochy; Austria, Szwajcaria, Belgia, Holandia, Dania, Grecja, Malta, Luksemburg, Finlandia, Szwecja, Norwegia).

Termin realizacji projektu:

Szkoła Liderów Polonijnych Europy Zachodniej – 24 VIII – 6 IX

Rekrutacja do Szkoły Liderów Polonijnych z Europy Zachodniej odbędzie się w terminie:
11 maja – 7 czerwca 2009.

Kandydaci powinni przesłać drogą elektroniczną:

  • formularz zgłoszeniowy (wypełniony w języku polskim lub angielskim)
  • CV
  • Rekomendacje i dokumenty poświadczające ich działalność w środowisku lokalnym w Polsce lub/i kraju zamieszkania; w organizacjach pozarządowych; organizacjach polonijnych, udział w projektach itp.

Ogłoszenie ( w języku polskim i angielskim), ankieta zgłoszeniowa, regulamin oraz inne informacje (napisane w języku polskim) są zamieszczone na stronie www.szkola-liderow.pl

Do udziału w Szkole zapraszamy osoby, które:

  • mają od 20 do 35 lat,
  • mieszkają w wymienionych krajach Europy Zachodniej: Wielka Brytania, Irlandia, Portugalia; Hiszpania, Włochy; Austria, Szwajcaria, Belgia, Holandia, Dania, Grecja, Malta, Luksemburg, Finlandia, Szwecja, Norwegia,
  • mają polskie pochodzenia,
  • są liderkami/liderami w swoich środowiskach,
  • od co najmniej 2 lat angażują się społecznie, kulturalnie lub politycznie,
  • chcą wzmacniać swoje kompetencje liderskie,
  • chcą poznać lepiej współczesną Polskę, jej kulturę, społeczeństwo oraz najnowszą historię.

Ramowy harmonogram rekrutacji:
Do 7 czerwca 2009 roku, – termin przysłania zgłoszeń oraz listów polecających;
najpóźniej do 19 czerwca 2009 roku – ogłoszenie listy uczestników Szkoły;
mamy 25 miejsc.

Organizatorzy pokrywają koszty udziału w Szkole, w tym koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, biletów wstępu podczas wizyt studyjnych oraz zwracają część kosztów przelotu do Polski i z powrotem do kraju zamieszkania, w wysokości do 500 PLN za podróż w obie strony.

Zgłoszenia w postaci formularza zgłoszeniowego, cv, rekomendacji oraz innych materiałów dokumentujących i potwierdzających informacje zawarte w formularzu prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres:

mmazur@szkola-liderow.pl; mkolodziejczyk@szkola-liderow.pl
Kontakt:

Magda Kołodziejczyk
mkolodziejczyk@szkola-liderow.pl
tel. 22 556 82 56

Magda Mazur
mmazur@szkola-liderow.pl
tel. 22 556 82 65

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobowiązane do podpisania „Zasad uczestnictwa” oraz do przybycia i udziału w Szkole Liderów Polonijnych.
Organizatorzy pokrywają koszty uczestnictwa w Szkole Liderów, zapewniają pełne zakwaterowanie i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży w wysokości do 500 PLN.

Założenia programowe Szkoły Liderów Polonijnych
Program Szkoły Liderów Polonijnych będzie ukierunkowany na działania wspierające rozwój kompetencji liderskich uczestników oraz na wzmocnienie ich więzi z Polską, wzmocnienie tożsamości narodowej i kreowanie postaw obywatelskich. W czasie szkoły uczestnicy wezmą udział w cyklu warsztatów, wykładów.

Szkoła będzie się składać z trzech modułów.
• Warsztat rozwijający umiejętności liderskie – 2 dni
• Wizyty studyjne – 6 dni (1+5)
• Kontynuacja warsztatu rozwijającego umiejętności liderskie – 5 dni

W czasie każdego modułu uczestnicy będą ponadto uczestniczyć w wykładach oraz spotykać się z przedstawicielami świata polityki, kultury, działaczami społecznymi
Uczestnicy na czas trwania szkoły będą podzieleni na dwie grupy, z których każda będzie miała swojego opiekuna merytorycznego, do którego obowiązków będzie należała: facylitacja, powiadamianie uczestników o programie i planach na kolejne dni, tłumaczenie powstających niejasności, przeprowadzenie każdego wieczora spotkania podsumowującego dzień, aktywny udział w wizytach studyjnych. Szkoła Liderów ma pozytywne doświadczenia związane z przydzielaniem opiekunów grupom przyjeżdżającym na szkoły z innych krajów. Uczestnicy są otoczeni opieką, mają osobę, do której mogą się zwrócić z pytaniami i wątpliwościami.

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zródło: Senat RP

Opublikowane w portalu Polonia.NL 18.05.2009