Powstaje stowarzyszenie i forum dla polskich artystów

Panie Małgorzata Isphording i Katarzyna Głowacka przedstawiły pomysł zacieśnienia współpracy pomiędzy polskimi artystami. Jedną z rozważanych form jest założenie stowarzyszenia.

Stowarzyszenie miałoby stanowić platformę spotkań współczesnych artystów polskich mieszkających i tworzących w Holandii oraz forum dla prezentacji i wymiany informacji na temat polskich wydarzeń kulturalnych.

Ambasada RP wyraziła zainteresowanie pomysłem i wspólnie z inicjatorkami zaprasza zainteresowanych artystów na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 12.01.09 o godz. 19.00 w budynku Ambasady RP w Hadze.

Chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu roboczym prosimy o przesyłanie informacji kontaktowych wraz z krótkim CV na adres: info@glowicka.com lub kultura@polamb.nl .

Opublikowane w portalu Polonia.NL 06.11.2008 i 06.01.2009