W Holandii urlop macierzyński przysługuje pod pewnymi warunkami, zarówno pracownicy, jak i osobie bezrobotnej – radzi „Gazeta Prawna”.

Urlop macierzyński w Holandii przysługuje ciężarnej pracownicy, a także ciężarnej bezrobotnej, która otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy lub świadczenie z tytułu inwalidztwa. Osoba bezrobotna spełniająca te warunki powinna ubiegać się o urlop macierzyński za pośrednictwem Instytutu Świadczeń Pracowniczych (UWV).

W przypadku samozatrudnienia nie przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego. W placówce komunalnych świadczeń socjalnych można jednak ubiegać się o specjalny dodatek. Jednym z warunków jego uzyskania jest kontynuowanie działalności gospodarczej.

W trakcie trwania urlopu macierzyńskiego matce zamiast pensji należy się dodatek, który powinien być równy wysokości wynagrodzenia. Istnieje jednak limit określony na podstawie dziennej stawki, który wynosi 174,64 euro. Jeśli więc matka zarabia powyżej tej granicy, jej dochody w czasie trwania urlopu się zmniejszą.

Czas trwania urlopu
Urlop macierzyński trwa co najmniej 16 tygodni. Długość świadczenia zależy od tego, na kiedy wyznaczony jest termin porodu i kiedy rzeczywiście urodzi się dziecko. Skorzystać z tego urlopu można najwcześniej na sześć tygodni przed wyznaczoną datą porodu. Natomiast najpóźniej urlop powinien się rozpocząć na cztery tygodnie przed tą datą.
Po porodzie matka uprawniona jest do co najmniej dziesięciu tygodni urlopu, nawet jeśli poród miał miejsce później niż przewidywano. Jeżeli dziecko urodzi się przed wyznaczoną datą porodu, czas trwania urlopu po urodzeniu dziecka zostaje adekwatnie przedłużony. W przypadku gdy świadczenie rozpocznie się na cztery tygodnie przed przewidywanym porodem, a będzie on jednak opóźniony o dwa tygodnie, po urodzeniu dziecka matce należy się jeszcze 12 tygodni urlopu.

Urlopu macierzyńskiego nie można wykorzystać w kilku częściach. Świadczenie można zakończyć wcześniej, żeby przyspieszyć wznowienie pracy. Jest to możliwe najwcześniej po 42 dniach po porodzie.

O zamiarze skorzystania z urlopu macierzyńskiego należy zawiadomić pracodawcę najpóźniej trzy tygodnie przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Należy przedstawić pracodawcy zaświadczenie o terminie porodu wystawione przez lekarza lub położną.

Ochrona dla matki
Jeśli matka zostanie bezrobotna podczas trwania urlopu macierzyńskiego, Instytut Świadczeń Pracowniczych wypłaca zasiłek. W przypadku wygaśnięcia umowy z pracodawcą w czasie trwania umowy matka może skorzystać z zasiłku dla bezrobotnych. Należy wtedy zwrócić się do UWV. Podanie powinno zawierać stwierdzenie o ciąży oraz dołączone zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Dzięki temu matka nabywa prawa do zasiłku macierzyńskiego, który jest wypłacany przez okres 16 tygodni (sześć tygodni przed porodem i dziesięć następnych tygodni). Po tym okresie wypłacany będzie zasiłek dla bezrobotnych.

Matka może również korzystać z urlopu macierzyńskiego również wtedy, gdy rezygnuje z pracy nie wcześniej niż dziesięć tygodni przed terminem porodu (lub narodzinami dziecka). Przysługuje wówczas także 16 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Pracodawca nie może odmówić urlopu macierzyńskiego. Ciężarna pracownica nie może też być zwolniona z pracy ani w czasie urlopu, ani przez sześć tygodni po ustaniu świadczenia. Zwolnienie uzasadnione jest tylko w szczególnych przypadkach, jak np. trudna sytuacja finansowa pracodawcy. Jeśli ciężarna ubiega się o pracę, pracodawca nie może odrzucić kandydatury ze względu na ciążę. Podczas rozmowy o pracę matka nie ma obowiązku informować, że jest w ciąży.
Źródło: Gazeta Prawna z 30.05.2008

Opublikowane w portalu Polonia.NL 04.06.2008