I. Konkurs portalu Polonia.NL – opisz najmłodszą polską emigrację w Holandii -(termin do 10.06.2008)

Regulamin konkursu Polonia.NL:
Prace dotyczące nowej polskiej emigracji w Holandii oraz zgodne z celem i regulaminem konkursu Senatu RP (zob. poniżej) będziemy publikować na naszym portalu. Publikacja pracy w medium polonijnym jest warunkiem uczestnictwa w konkursie Senatu.
Termin przysyłania prac do redakcji: 10.06.2008
Główna nagroda w konkursie portalu Polonia.NL na najlepszy tekst o najmłodszej polskiej emigracji w Holandii – 100 euro.

Redakcja Polonia.NL czeka na Twój tekst! Prace prosimy przesyłać na adres: info@polonia.nl z dopiskiem Konkurs oraz podać imię i nazwisko autora oraz email.

Zobacz: www.polonia.nl

II. Konkurs Senatu pt. „Polacy na ścieżkach świata – blaski i cienie emigracji” dla dziennikarzy polskich i polonijnych

Senat RP, który jest opiekunem Polonii i Polaków za Granicą pragnie lepiej poznać problemy i potrzeby polskiej emigracji, po to, by prawo które stanowi jak najlepiej służyło ludziom i pomoc oferowana Polonii była zgodna z oczekiwaniami. Dlatego Dział Prasowy Kancelarii Senatu organizuje konkurs dla dziennikarzy o nagrodę marszałka Senatu RP pt.: „Polacy na ścieżkach świata – blaski i cienie emigracji”.

Celem konkursu jest przybliżenie problemów i potrzeb, zwłaszcza najmłodszej polskiej emigracji poprzez pryzmat losów pojedynczego człowieka i jego rodziny, poznanie motywów i kosztów społecznych emigracji.

Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

W konkursie mogą wziąć udział dziennikarze prasy polskiej i polonijnej. Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie pracy lub wyemitowanie programu od
początku tego roku do 15 sierpnia 2008 r. i przesłanie tych materiałów do 1 września 2008 r. na adres:
Dział prasowy Kancelarii Senatu, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konkurs dla dziennikarzy”.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu Senatu RP. Regulamin

Zobacz: strony Senatu RP 

opublikowane w portalu Polonia.NL 01.04.2008