HISTORIA: 10-lecie Muzeum Generała Maczka w Bredzie – 27.10.2007 / meer artikelen over Breda en de Maczek-soldaten>>

W uroczystości z okazji 10-lecia Muzeum Generała Maczka,mieszczącego się n aterenie garnizonu de Trip van Zoudtlandt w Bredzie, udział wzięli: szef Królewskiej Akademii Wojskowej KMA, generał major Siem van Groningen, burgmistrz Bredy – Peter van der Velden, Ambasador RP w Holandii – Janusz Stańczyk, attache wojskowy RP, kapitan Marynarki Wojennej – Marcin Grewkiewicz, prezes Światowego Związku Weteranów 1 Dywizji Pancernej – W. Deimel oraz generał brygady Paweł Lamala i drużyna żołnierzy z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. króla Jana III Sobieskiego – spadkobierczyni tradycji po 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka. Prezesem fundacji opiekującej się Muzeum Generała Maczka w Bredziejest Frans Ruczynski.

>> zobacz zdjęcia: 10-lecie muzeum i obchody 63. rocznicy wyzwolenia Bredy przez 1 Dywizję Pancerną gen. Maczka

opening museum, Breda

fot. W.M. Vermeeren

1. Het Generaal Maczek Museum bestaat 10 jaar – 27.10.2007

Twee flessen wodka gingen zaterdag 27 oktober aan scherven bij de heropening van het vergrote Generaal Maczek museum in de Trip van Zoudtlandtkazerne in Breda.

De hoogste Bredase militair, KMA-baas, generaal-majoor Siem van Groningen en de hoogste burger, burgemeester Peter van der Velden, verrichten de opening. Van Polen aanwezig waren: nieuwe ambassadeur van de Republiek Polen de heer Janusz Stanczyk, de Poolse Militaire attachee in Nederland de Kapitein ter Zee Marian Grewkiewicz, de voorzitter van de Wereldorganisatie van Veteranen van de 1e Poolse Pantserdivisie de heer W. Deimel. Van de 11e Poolse Pantserdivisie uit Żagań die de traditie van de 1e Poolse Pantserdivisie voortzet aanwezig was de Divisiecommandant de Brigade-generaal Paweł Lamla samen met enige van zijn officieren.

Kenniscentrum en meer belangstelling
Het museum is vergroot, er is een nieuwe werkruimte voor de conservatoren van het museum én een nieuw depot, de presentatiezaal annex koffiecorner bijgekomen en winkel is vernieuwd.

De ambitie is, vertelt voorzitter Frans Ruczynski:
kenniscentrum worden voor de inzet van Poolse militairen bij de bevrijding van Breda en Nederland in 1944-’45. Dit geldt vooral voor de soldaten van generaal Maczek, de parachutisten van generaal Sosabowski en de Poolse luchtmacht. Dit moet de basis vormen voor het verzamelen, in standhouden en verspreiden van kennis van dit stuk regionale en landelijke Nederlands-Poolse geschiedenis.

De reden is groeiende belangstelling, het aantal verzoeken om lezingen en bezoeken van scholen neemt toe. Bijv. afgelopen maandag kreeg het museum een bezoek van 60 leerlingen van twee Bredase basisscholen. Jaarlijks ontvangt men 3 a 4 duizend bezoekers. Het opstellen van een actief scholenprogramma behoort tot het wensenpakket.

Voorgeschiedenis
Sinds de bevrijding van Breda
op 29 oktober 1944 door generaal Maczek en zijn 1ste Poolse Pantserdivisie, hebben enkele particulieren kenmerkende spullen uit de oorlogsjaren bewaard. De verzamelde voorwerpen werden bij tijd en wijle particulier getoond, op school als lesmateriaal gebruikt en getoond in musea. Langzaam groeide na 1970 de belangstelling en werd er gepoogd om tot een permanente tentoonstelling te komen door de heren Smeenk en Mol. In 1981 werd besloten voor dit doel over te gaan tot omzetting in een Stichting en het inrichten van een permanente expositie in de Vogelenzanglaan. Dit initiatief werd genomen door de heren J. van Alphen, W. Mol en C. Coenders. De Stichting heet nu officieel “Stichting Museum Breda – Polen 1939-1945, Generaal Maczek”.

In 1997 verzochten twee vertegenwoordigers van de Poolse oud-strijders, de heren Wylenzek en Wieliszek, om de expositie in de Trip van Zoudtlandt kazerne te mogen onder brengen. De toenmalige bevelhebber Landstrijdkrachten Luitenant-generaal Schouten stemde hierin toe.

Modernisering – reenactment groep
Het museum beschikt over een bibliotheek met meer dan 4000 boeken waarvan diverse zeer uniek. Op dit moment wordt er gewerkt aan digitaliseren van de vondsten van de bibliotheek. In de nieuwe multimediale zaal wordt de film  “Van Breda begint de Bevrijding”, waarin veel authentieke beelden van Breda zowel in oorlogstijd als tijdens de bevrijding zijn te zien.

Op dit moment zetten zich 30 vrijwilligers voor het museum.

Dit jaar krijgt het museum een nieuwe website op het internet. Er wordt gewerkt aan een reenactment groep. Dat zijn mensen die door het dragen van oude uniformen en met gebruikmaking van voertuigen en ander materiaal uit de oorlog anderen willen tonen hoe het er in werkelijkheid uit heeft gezien..

Bezoek
Het museum is open een zondag per maand. Elke derde zondag van de maand tussen 14.00 en 17.00 uur , in 2007 op 18 november en 16 december.
Een speciale bezoek van groepen (scholen) is mogelijk op afspraak (per telefoon: tel. 076-5274089 of e-mail: info@maczekmuseum.nl) Voor groepen zijn na afspraak andere mogelijkheden beschikbaar.
Aangezien het museum gelegen is op een militaire kazerne is voor toegang legitimatie verplicht.

Bezoekersadres
Trip van Zoudtlandtkazerne
De la Reyweg 95
4818 BA BREDA
Website: www.maczekmuseum.nl

Zie: fotoreportage van de herdenkingen 2007 in Breda van Marcin Kruszynski & W. M. Vermeeren in ons fotoalbum Polonia.NL

Lees artikelen: 2. Oosterhout herdenkt 'zijn’ Polen – BN/de Stem 29.11.2007 / 3. De Oosterhoutse familie Heersche merkte íets aan de vriendelijke Pool die in de winter van 1944 bij hen verbleef – BN /de Stem 03.11.2007

gepubliceerd op webortaal Polonia.NL – 30.10.2007