In 2005 werkten 70 duizend mensen die in Polen woonden een deel van
het jaar in ons land. Ten opzichte van 2004 is dit een lichte toename,
ten opzichte van 2000 een verdrievoudiging.

Ruim driemaal zoveel banen als in 2000
Sinds
2000 groeit het aantal Polen dat tijdelijk in Nederland werkt. Het gaat
om werknemers die in Polen wonen en tijdelijk in ons land werken en
verblijven. Een groot deel van deze werknemers werkt hier via een
uitzendbureau. De gemiddelde duur van deze banen bedraagt ongeveer drie
maanden.

In 2005 ging het om ongeveer 70 duizend Poolse werknemers.
Een op de drie werknemers had in 2005 meerdere kortdurende banen. Het
totaal aantal banen van deze Poolse werknemers bedroeg 100 duizend. Dat
is drie keer zo veel als in 2000. Het aantal Poolse uitzendkrachten was
in 2005 zelfs meer dan vier keer zo groot als in 2000.

Per eind september 2005 bedroeg het aantal banen van werknemers die
in Polen wonen en in Nederland werken 22 duizend. Dit aantal is dus
veel lager dan het aantal voor geheel 2005. Dit komt doordat veel van
deze kortdurende banen eind september al beëindigd of nog niet begonnen
waren.

Tabel 1 Banen van werknemers die in Polen wonen zie artikel van CBS

Meer Poolse werknemers wonen in Nederland
De
meeste Poolse werknemers die in Nederland werken verblijven hier
slechts tijdelijk. Maar er zijn ook werknemers die in Polen zijn
geboren en nu in Nederland wonen. Ook deze, relatief kleine, groep
groeit. Per eind september 2005 ging het om 11 duizend werknemers,
onder wie ruim 7 duizend vrouwen.
De meeste werknemers uit Polen
die nu in Nederland wonen, werken in de dienstensector, onder meer in
de gezondheidszorg, de handel en de zakelijke dienstverlening. Bijna
een kwart werkt als uitzendkracht.

Tabel 2 Werknemers die in Polen zijn geboren en in Nederland wonen, september 2005 zie artikel van CBS

auteur: André Corpeleijn

links:
Artikel „Meer werknemers uit Polen” van 10.10.2007 van CBS

gepubliceerd op Polonia.NL 13.10.2007