1. Premier Balkenende: ’Verplichte inburgering voor Polen onmogelijk’ – de Volkskrant, 12.10.2007
2. ’Inburgeringseisen zijn tegen de Europese regels’ – de Volkskrant, 12.10.2007
3. Pool trekt naar waar de motor draait – VK, 12.10.2007
4. Polen? Dan Belgen en Fransen ook! – VK, 13.10.2007
5. Polen in de rij voor 'Niderlandzki’– AD, 23.09.2007
6. Haska debata: Obowiązkowy kurs NL dla polskich emigrantów? oraz komentarz portalu Polonia.NL – 15.10.2007 (aktualizacja 17.10.07)
7. ‘Werkgever kan Polen inburgeren’, Volkskrant 17.10.2007

1. Premier Balkenende: 'Verplichte inburgering voor Polen onmogelijk’ – de Volkskrant, 12.10.2007

Arbeidsmigranten uit Polen en andere Oost-Europese landen kunnen niet verplicht worden tot inburgering als ze zich blijvend in Nederland vestigen. Dat heeft premier Balkenende gezegd in een reactie op de wens van een meerderheid in de Tweede Kamer (CDA, PvdA en VVD) die graag ziet Polen verplicht inburgeren. Dat is  'in strijd met het principe van het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie’, aldus de premier in deze krant. De politici maken zich vooral zorgen over de taalachterstand bij deze groep arbeidsmigranten. lees meer in: Volkskrant 12.10.2007

2. ’Inburgeringseisen zijn tegen de Europese regels’ website de Volkskrant, 12.10.2007

3. Pool trekt naar waar de motor draait – VK, 12.10.2007

4. Polen? Dan Belgen en Fransen ook! – VK, 13.10.07

5. Polen in de rij voor 'Niderlandzki’ – AD, 23.09.2007

6. Haska debata: Obowiązkowy kurs NL dla polskich emigrantów? – Polonia.NL, 15.10.2007 (akt. 17.10.2007)

Hascy politycy, większość parlamentarna CDA, PvDa i VVD, domagała się, aby polscy migranci obowiązkowo uczyli się języka niderlandzkiego w ramach tzw. inburgeringscursus – kursu nauki niderlandzkiego i ogólnej wiedzy o Holandii. Jest to od 1.01.2007 obowiązkowy kurs dla obcokrajowców z krajów spoza UE i EOG, którzy chcą na stałe zamieszkać w Holandii. Kurs kosztuje 6 tys. euro, egzamin 300 euro.

Premier Holandii Balkenende odrzucił  poselski pomysł jako niemożliwy do zrealizowania ze względu na przepisy unijne. Byłoby to niezgodne z tzw. wolnym przepływem osób w UE – jedną z podstawowych czterech wolności w Unii.

Obecnie hascy politycy debatują teraz nad tym, co zrobić, aby Polacy lepiej mówili po niderlandzku. U podstaw tego są obawy, że Polacy zostaną w Holandii dłużej, a brak odpowiedniej znajomości języka niderlandzkiego będzie dla nich barierą w aklimatyzacji w tym kraju. Chcą zapobiec ewentualnym problemom, jakie obecnie Holandia ma z integracją społeczną poprzednich migrantów zarobkowych – Turków i Marokańczyków.

Komentarz portalu Polonia.NL

Dobrodziejstwa z UE
Szkopuł w tym, że większość Polaków w dużych miastach holenderskich zna język angielski (lub tu na miejscu szybko go sobie przyswaja) i nie ma faktycznie potrzeby znać niderlandzkiego, aby dobrze funkcjonować w pracy czy w życiu codziennym w Holandii. Co ważniejsze, znajomości niderlandzkiego nie wymaga się od innych obywateli UE – Niemców czy Francuzów.

Inaczej jest z polskimi pracownikami na kontraktach tymczasowych (tzw. uitzendwerk) zwłaszcza tych na holenderskiej prowincji. Mają nie tylko mało wolnego czasu, pieniędzy ale i motywacji, aby zgłębiać język obcy -niderlandzki. Pozostają razem w obcym kraju. Ci pracownicy stanowią 90% nowych polskich migrantów. I tu tkwi problem. Dlatego dobrze by było, aby ich holenderscy pracodawcy sami oferowali swoim pracownikom z Polski kurs niderlandzkiego. I to w imię własnego interesu, bo znajomość niderlandzkiego ułatwia wzajemną komunikację z szefem, kolegami czy klientem.

Ponadto nasuwa się także pytanie o słuszność hipotezy postawionej w haskiej debacie, że polska migracja zarobkowa w Holandii zostanie na stałe na dłużej. Napędza ją raczej strach przed nieznanym i niewiedza.Emigracja z lat 70. XX wieku za nic się ma do obecnej emigracji Polaków do Holandii –  jest to wewnętrzna migracja na rynku wspólnotowym,której fundamentem jest migracja wahadłowa (tzw. pendelmigratie), średni pobyt trwa 3 miesiące.

Ponadto polska gospodarka dzięki UE (i funduszom z Bruskeli) dynamicznie się rozwija, dobrobyt rośnie i za parę kraj stanie się atrakcyjny dla wielu dzisiejszych emigrantów. A do tego czasu być może nowy rząd Polski opracuje jakiś sensowny plan „Powrotu”, który faktycznie będzie wychodził na przeciw potrzebom emigrantów zarobkowych. Bo to do nas należy wolny wybór, czy wrócić czy nie. Korzystajmy zatem z dobrodziejstw unijnych!
autor: Malgorzata Bos-Karczewska

7. ‘Werkgever kan Polen inburgeren’, Volkskrant 17.10.2007

De overheid kan de inburgering van Polen en andere Oost-Europeanen beter overlaten aan het bedrijfsleven dat de buitenlandse werknemers in dienst neemt, vindt Gerlof Roubos (40), directeur van de Vereniging voor Internationale Arbeidsbemiddeling (VIA). lees De Volkskrant 17.10.2007

Link: Ministerstwo VROM (polityka integracji społecznej) po ang.

gepubliceerd 12.10.2007, 17.10.2007 (laatste update) op portal Polonia.NL: