• Dziś parlament holenderski będzie debatować na temat otwarcia rynku pracy
• Latem Holandia zniesie bariery w zatrudnieniu Polaków i obywateli innych państw Unii
• Polsce nie grozi exodus pracowników oraz tzw. drenaż mózgów

Piet Hein Donner, holenderski minister spraw społecznych i
zatrudnienia, zarekomendował parlamentowi zniesienie od 1 maja 2007 r.
ograniczeń dla nowych państw członkowskich Unii w dostępie do rynku
pracy, ale może to nastąpić później – w czerwcu lub lipcu. Dziś
posłowie holenderskiego parlamentu mają podjąć decyzję w tej sprawie.

Czytaj cały artykuł w Gazecie Prawnej