Een multimediale interculturele middag met muziek, poëzie en beeld rond het theologisch traktaat van Miłosz
aanvang: 15 uur
plaats: Lambertuskerk, Oostzeedijk-Beneden 1-3, in Kralingen te Rotterdam

Voordracht: het theologisch traktaat van Miłosz deels gelezen door de culturele attaché van de Poolse ambassade
Muziek: Blazersensemble I Fiati olv Maarten Karres
Foto’s: Poetische beelden ‘In Krakau”van Machteld Teekens
Kleine tentoonstelling: bibliofiele uitgaven uit Łódz

De toegang: gratis (inzameling bij de uitgang)
Organisatie: Stichting Filo-Sofia
Partners:
Dienst Kunst en Cultuur Rotterdam, Poolse ambassade, Maatschappij tot
Nut van ’t Algemeen, de parochie van de Lambertuskerk, literair
tijdschrift Liter, Book en Art museum Łόdz.

Het theologisch traktaat van Miłosz – deze tekst is van groot belang
in de huidige politieke en religieuze constellatie binnen Europa. Lees
Traktat Teologiczny in het PL

Het traktaat verscheen in 2002 in een Poolstalige bundel en werd in
een bibliofiele uitgave gedrukt door het boekmuseum in Łódż, zowel in
het pools als in het Arabisch. Door Gerard Rasch werd het vertaald in
het Nederlands. In een themanummer over Miłosz van het tijdschrift
Liter in juni 2006 wordt het voor het eerst integraal in het Nederlands
gepubliceerd.

Over Czesław Miłosz:
Czesław Miłosz (1911-2004)
die in 1980 als dichter de Nobelprijs won, leefde lange tijd als
dissident en literatuurprofessor in de VS en keerde op hoge leeftijd
terug naar Krakau. Daar schreef hij  rond 2001 zijn theologisch
Traktaat. In de 23 gedichten gaat hij in op zijn verhouding met het
literaire grootstedelijke milieu, waar hij zelf lange tijd toe
behoorde, de grote spirituele tradities en het volkskatholicisme van
het hedendaagse Polen. Het traktaat is als persoonlijke bekentenis een
ontroerend egodocument, maar tegelijk is het een reflectie op
moderniteit en religie die een grote actualiteitswaarde heeft in
verband met de Europese unie, de rol van religie en kunst.