Ambasada RP w Hadze ogłasza konkurs na stanowisko referenta
ds.  kultury, promocji i informacji. Zgłoszenia należy przesyłać
na adres Ambasady z dopiskiem „Kultura” do dnia 12 listopada br. (namiary na stronie internetowej ambasady RP w Hadze)

Wymagania:
– wyższe wykształcenie
– znajomość języków angielskiego i niderlandzkiego
– zdolności organizacyjne
– samodzielność w organizowaniu i realizowaniu projektów kulturalnych
– znajomość obsługi programów komputerowych
– posiadanie obywatelstwa polskiego

UWAGA!! Nowy adres stron internetowych ambasady RP w Hadze: www.haga.polemb.net , odnowiona szata graficzna!