Polonistyka UvA zaprasza do udziału w konwersatorium Schematy zdaniowe współczesnej polszczyzny

Prof. Krystyna Waszakowa z Uniwersytetu
Warszawskiego (instytut Jezyka Polskiego) przyjeżdża z wykładami do
Amsterdamu już od 16 lat. Za każdym razem prezentuje coś ze swoich
najnowszych badań, a jednocześnie pokazuje najświeższe zjawiska w
polszczyźnie – zmiany znaczeń, wartościowanie, neologizmy i wszystko
to, czego jeszcze nie obejmują słowniki, a co już obserwuje czujne oko
i ucho językoznawcy. Demonstruje słuchaczom rzetelny warsztat naukowy,
a przy tym zrozumiały sposób przekazu.

Autorka monografii Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, UW, 2005

Jest zawsze życzliwą i otwartą na wszelkie sugestie, uwagi i
porównania. Od lat opiekuje się pracami magisterskimi studentów UvA,
którzy decydują się w Polsce lub po polsku pisać prace z zakresu
językoznawstwa.

Wszystkich zainteresowanych budowa zdań w najnowszej polszczyźnie,
ludzi pióra, tłumaczy, dziennikarzy, ludzi otwartych na język i
zachodzące w nim zmiany – serdecznie zapraszamy.

Polonistyka na Universiteit van Amsterdam (UvA)

Program konwersatorium Schematy zdaniowe współczesnej polszczyzny
(Slavisch Seminarium, 25. IX – 6. X. 2006 r.)

1. Wprowadzenie

1.1. Jak tworzymy gramatycznie poprawne wypowiedzi?
1.2.  Wypowiedzi tworzone (doraźnie) i odtwarzane

2.  Znaczenie pojęć:  konotacja, predykacja, schemat składniowy, zdanie minimalne

3.   Wykrywanie zdań minimalnych w tekstach współczesnej polszczyzny

4.   Charakterystyka polskich leksemów ze względu na ich właściwości konotacyjne

4.1.  Konotacja jako zjawisko tekstowe i jako cecha leksemu
4.2.  Wymagania semantyczno-składniowe rzeczowników (ich klasy semantyczne),
przymiotników  (przymiotniki jednomiejscowe i dwumiejscowe) i czasowników

5. Analiza schematów zdaniowych polszczyzny
5.1. Schematy bezmianownikowe; główne typy zdań bezmianownikowych
5.2. Schematy z mianownikiem

Zalecamy przyjsć na pierwszy odczyt – można będzie nadać
kształt zajeciom! Powyższe zagadnienia zostaną przedstawione na
licznych przykładach.

pon 25.09, 13.00 – 15.00, sala BH K05
śro  27.09, 15.00 – 17.00, sala PCH K04
czw 28.09, 15.00 – 17.00, sala PCH 440
pią  29.09, 13.00 – 15.00, sala PCH K09
pon 02.10, 13.00 – 15.00, sala BH K05
śro  04.10, 15.00 – 17.00, sala PCH K04
pią  06.10, 13.00 – 15.00, sala PCH K09

miejsce: UvA, PCH – (PC Hoofthuis), Spuistraat 134
BH – (Bungehuis, Spuistraat 210) Spuistraat 210, Amsterdam