Drie Poolse schrijvers: Wojciech Kuczok, Ewa Lipska, Tomek Tryzna spreken over hun werk, lezen fragmenten voor en worden geïnterviewd door Karol Lesman (simultane vertaling uit het Pools).

Ondanks de gesel van de geschiedenis heeft Polen maar liefst vier
Nobelprijswinnaars voor de literatuur voortgebracht. Door de Tweede
Wereldoorlog, en later het communisme, werden auteurs in twee groepen verdeeld: de emigranten en de thuisblijvers. Om censuur te vermijden konden velen alleen via ingewikkelde codes communiceren met hun lezers.
De val van het communisme in 1989 werd door velen begroet als een kans om eindelijk een ‘normale’ cultuur te bezitten. Terwijl de romantische traditie zich nog steeds doet gelden, distantieert de jongere generatie zich steeds meer van de politiek.

De drie Poolse schrijvers:
Tomek Tryzna
(1948) werd internationaal bekend met zijn debuut Meisje niemand, een geheimzinnige roman over het volwassen worden, over liefde en jaloezie tussen meisjes van vijftien. Zijn laatste boek, Ga, heb lief is een komische maar tegelijk schrijnende roman over het Polen van na de Tweede Wereldoorlog, gezien door de ogen van een elfjarige jongen.

Ewa Lipska
(1945) wordt vaak in één adem genoemd met Nobelprijswinnares Wisława Szymborska. Zij schrijft een poëzie van weinig woorden en staat nogal sceptisch tegenover het vermogen van de taal om meer begrip tussen mensen tot stand te brengen. Ze bekijkt de wereld van een afstand. Haar stelregel is, dat niets ooit veiligheid biedt. Alleen de verbeelding, zwarte humor en een lichtvoetige stijl kunnen soms de onbetrouwbare realiteit bezweren.

Wojciech Kuczok (1972)
is door de Poolse pers omschreven als de meest getalenteerde schrijver van zijn generatie. In zijn romandebuut Beerput beschrijft Kuczok op hilarische en poëtische wijze hoe het is om op te groeien in een onmogelijk Pools gezin. Aan het eind van het verhaal stroomt de beerput over en zakt het ouderlijk huis letterlijk en figuurlijk in de stront.

Datum en tijd:  13.12.2005 om 20 uur
Voertaal: Pools, met simultaanvertaling
Plaats: www.debalie.nl
Toegang: 9 euro
Organisator: SLAA i.s.m. de Ambassade van de Republiek Polen, Uitgeverij De Geus en Uitgeverij Van Gennep.

Met dank aan: het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds
Meer info:
Zie de Balie
zie de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam (SLAA)

Het tweeluik Oostenwind: schrijvers uit Polen en Tjsechië
Het debat is een onderdeel van het tweeluik Oostenwind. Op woensdag 14 december is er in de Balie een bijeenkomst met de Tsjechise schrijvers.

Sinds onder meer Polen en Tsjechië toetraden tot de Europese Unie,
is Oost-Europa een stuk dichterbij gekomen. In het besteden we aandacht
aan het literaire klimaat in het Polen en Tsjechië van nu.
Toonaangevende schrijvers uit verschillende generaties stellen zich aan
ons voor. Welke thema’s stellen zij aan de orde? Wat is kenmerkend voor
hun stijl? Wie zijn hun voorbeelden? Hoe verhouden zij zich tot de
Poolse en Tsjechische literaire traditie, en tot die van Europa?

26.11.2005