„Nederlanders baseren hun mening voor een flink deel op clichés en
vooronderstellingen die niet kloppen bijv. over Polen en andere
Oost-Europeanen” – schrijft de Nederlandse krant Trouw.

De verwachting van onderzoekers was dat het beeld van Polen onder
Nederlanders negatief zou zijn, gezien alle berichtgeving over
(illegale) migratie en de niet bepaald juichende houding van Nederland
over uitbreiding van de EU.

Nederlanders vinden Polen vriendelijke, hardwerkende mensen. 84% vindt het goed dat Polen hier komen werken. De kennis over Polen als land is niet geweldig: 69 % van de ondervraagden kan Polen op de kaart aanwijzen. Dit en meer in  Trouw.

lees meer in: “Het Frits Bom-effect bestaat niet”, Trouw, 29.08.2005, update 7.10.2010