W związku z wojną w Ukrainie, Holandia wprowadziła od 25 lutego ułatwienia dla obywateli tego kraju. Ukraińcy, którzy przebywają lub przyjeżdżają do Holandii, nie muszą więc martwić się o swoje prawo pobytu w tym kraju. Podajemy szczegóły

Od lata 2017 r. Ukraińcy mogą wjechać do Holandii bez wizy na podstawie paszportu biometrycznego i przebywać tutaj do 90 dni. Przebywają w Holandii zatem jako turyści.

Wyjątkowe traktowanie obywateli Ukrainy w Holandii pod względem procedur imigracyjnych wynika z umowy stowarzyszeniowej, którą UE zawarła z Ukrainą w 2017 roku.

Sytuacja polityczna uległa dramatycznej zmianie. Nadchodzi także do Holandii fala uchodźców z Ukrainy. A co, jeśli Ukraińcy zechcą zostać dłużej? Albo poprosić o azyl.

Czytaj: Holandia: Ukraińcy nie są azylantami, to Europejczycy. Podróżni z Ukrainy będą mogli dłużej przebywać bez wizy w Holandii

Złagodzone zasady pobytu w Holandii

Podajemy aktualne, złagodzone zasady pobytu w Holandii dotyczące tylko Ukraińców.

Zostały opublikowane przez holenderską Służbę ds. Imigracji i Naturalizacji (IND) w Hadze.

1.Krótki pobyt w Holandii

Obywatele Ukrainy mogą wjechać do Holandii bez wizy na podstawie paszportu biometrycznego i mogą przebywać w Holandii przez 90 dni.

Ukraińcy mogą również ubiegać się o wizę krótkoterminową, ktora pozwala również na pobyt w Holandii przez 90 dni.

Obecnie istnieje możliwość przedłużenia wizy krótkoterminowej lub bezwizowego pobytu na okres 90 dni pobytu do maksymalnie 180 dni.

Ponadto obywatele Ukrainy, których maksymalnie dopuszczalne terminy pobytu w Holandii zostały przekroczone, będą w obecnej sytuacji traktowani ulgowo – czytamy na stronie holenderskiej Służby ds. Imigracji i Naturalizacji (IND).

2. Długi pobyt w Holandii

Ukraińcy, którzy chcą przyjechać do Holandii na dłuższy okres, na przykład by tutaj podjąć pracę lub w celu połączenia rodziny, powinni w normalnych warunkach ubiegać się lub odebrać w Ukrainie tymczasowe zezwolenie na pobyt w Holandii (tzw. MVV).

Teraz, gdy nie jest to już możliwe, mogą to uczynić w sąsiednich krajach. W pewnych okolicznościach Ukraińcy nie muszą już wyjechać z Holandii, aby odebrać zezwolenie MVV. Ponadto w pewnych okolicznościach zezwolenie na pobyt MVV można również odebrać bezpośrednio w Holandii – czytamy na stronie IND.

3. Brak podstawowych dokumentów

W przypadku braku oficjalnych dokumentów źródłowych (paszport czy prawo jazdy), IND wraz z wnioskodawcą ustalą, czy inne dokumenty mogą je zastąpić.

Procedura azylowa

Jeśli obywatel Ukrainy zechce się ubiegać o azyl w Holandii, zostanie objęty odpowiednią procedurą azylową i otrzyma opiekę od rządu Holandii, tak jak każda inna osoba ubiegająca się o azyl w Niderlandach, informuje urząd IND.