Nowa umowa zbiorowa CAO dla branży agencji pracy tymczasowej zawiera zapisy ochrony zagranicznych pracowników w ciągu 2 pierwszych miesięcy, jak gwarantowany zarobek na poziomie płacy minimalnej. Z ogólnych zapisów CAO: faza A skrócona do 52 tygodni i po 3 latach pracy agencja musi zatrudnić pracownika na stałe.

Nowy układ zbiorowy pracy CAO, który zrzeszenie agencji pracy tymczasowej ABU i trzy związki zawodowe (FNV, CNV i De Unie) zawarły po ponad roku negocjacji, polepszy pozycję pracownika i warunki pracy.

Opisujemy najważniejsze zmiany i zapisy umowy CAO, o których warto, więcej powinieneś wiedzieć.

Gwarantowana płaca przez pierwsze 2 miesiące

Kogo to dotyczy?

Od stycznia 2022 r. nowy pracownik zwerbowany w swoim kraju przez agencję pracy tymczasowej (dotyczy tylko członków ABU) do pracy w Holandii otrzymuje gwarancję zarobku.

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy taki pracownik zarobi co najmniej tyle, ile wynosi płaca minimalna za 40-godzinny tydzień pracy, nawet jeśli tych godzin nie wypracuje.

Jednak jeśli pracownik wyraźnie nie dotrzymuje umowy, w takim przypadku odstępuje się od gwarancji dochodu minimalnego.

Celem ochrony zagranicznego pracownika, któremu nie przysługuje gwarantowany zarobek, zwolniony pracownik ma prawo:

  • Do gwarantowanego powrotu do domu. To oznacza, że koszty transportu do kraju pochodzenia pokrywa agencja pracy tymczasowej.
  • Do możliwości spędzenia 5 kolejnych nocy na koszt agencji pracy tymczasowej w zakwaterowaniu zaoferowanym przez agencję.
  • Do umorzenia wszelkich niespłaconych długów, które narosły lub powstały w pierwszych dwóch tygodniach po przybyciu migranta zarobkowego do Holandii. Chodzi o długi powstałe z tytułu zatrudnienia pracownika przez agencję pracy tymczasowej i dotyczą:  kosztów transportu do Holandii, dojazdu do pracy, kosztów zakwaterowania i kosztów z tytułu wykupienia polisy ubezpieczenia zdrowotnego.

Utrata pracy i dach nad głową na 4 kolejne tygodnie

Pracownika korzystającego z zakwaterowania firmy (agencji pracy tymczasowej) nie będzie można z dnia na dzień eksmitować, tj. w momencie zakończenia umowy o pracę.

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje czterotygodniowy okres przejściowy. Pracownik pokrywa w trybie tygodniowym koszty wynajmu zakwaterowania od byłego pracodawcy.

Czytaj: Holandia: Jakie są nowe ograniczenia wprowadzone od 13 listopada?

Faza A skrócona do 52 tygodni

Od 3 stycznia 2022 r. czas trwania fazy A wynosi 52 tygodnie. Dotyczy to tylko nowych umów. Faza A w przypadku pracowników tymczasowych, którzy rozpoczęli pracę przed 3 stycznia 2022 r. , wynosi 78 przepracowanych tygodni.

Od 2 stycznia 2023 r. krótszy czas trwania fazy A obowiązuje wszystkich pracowników.

Pracownicy tymczasowi, którzy 2 stycznia 2023 r. przepracowali już 52 tygodnie w Fazie A, przechodzą do fazy B (o ile zatrudnienie zostanie przedłużone).

Faza B maksymalnie na 2 lata

Czas trwania fazy B zostanie skrócony dopiero w kolejnym CAO, do okresu 2 lat. Obecnie wynosi maksymalnie 3 lata.

Praca czasowa skrócona do 3 lat

Pracownicy tymczasowi mogą teraz pracować na podstawie umowy czasowej tylko na trzy zamiast czterech lat.

Po upływie 3 lat agencja musi ich zatrudnić na stałym kontrakcie.

Tylko agencje zrzeszone w ABU

Umowa będzie obowiązywać po wyrażeniu zgody przez członków związków zawodowych i agencji pracy tymczasowych zrzeszonych w ABU. Osiągniecie porozumienia trwało ponad rok i należy się spodziewać akceptacji umowy przez związkowców, jak i agencje zrzeszone w ABU.

Powyższe CAO i zmiany dotyczą tylko agencji zrzeszonych w ABU.

Sprawdź, czy agencja, dla której pracujesz,  jest członkiem ABU.

AKTUALIZACJA 26-11-2021
Drugie zrzeszenie agencji pracy tymczasowej NBBU także podpisało nowy układ zbiorowy pracy CAO, który wynegocjowano z trzema związkami zawodowymi (FNV, CNV i De Unie).

Sprawdź, czy agencja, dla której pracujesz, jest członkiem NBBU