wprowadzenie kontroli granicznych i zakazów wjazdu na granicach W związku z epidemią koronawirusa, władze Niemiec wprowadzają od 10 kwietnia br. zaostrzone zasady przekraczania granicy niemiecko-holenderskiej. Czy tranzyt przez Niemcy jest możliwy? Jakie dokumenty musisz mieć ze sobą? Zapytaliśmy konsulat RP w Hadze.

Najpierw jednak powinieneś zadać sobie pytanie: czy w ogóle mam teraz podróżować?

Władze Holandii, Niemiec i Polski proszą swoich obywateli, by zostali w domu i nie podróżowali za granicę.

Premier Holandii Mark Rutte prosi wręcz obywateli sąsiednich krajów – Niemiec i Belgii, żeby nie przyjeżdżali na Wielkanoc do Holandii.

Polecamy: Koronakryzys w Holandii: Zakazy i nakazy podczas epidemii. Sprawdź i przestrzegaj przepisów!

„Nie podróżuj”Wielkanoc w Holandii

„„Nie podróżuj” – to jest ostrzeżenie. Potraktujmy je poważnie, nie lekceważmy. Podróżowanie w czasach pandemii jest ogromnym zagrożeniem dla Państwa, waszych bliskich i innych osób. Nie warto podejmować takiego ryzyka. Nie podróżujcie!” – apeluje do rodaków w Holandii Konsul Generalna RP w Hadze Renata Kowalska, w filmie wideo opublikowanym na profilu FB ambasady.

Przesłanie pani konsul Kowalskiej dotyczy w głównej mierze wyjazdów na Święta Wielkanocne do Polski i powroty do Holandii. Jest to tradycja, którą, niestety, w tym roku będziemy musieli porzucić.

Życiowa konieczność – bez pracy lub do pracy

Powrót do kraju dla wielu Polaków jest jednak koniecznością.

Rodacy w Holandii, którzy znaleźli się w tutaj w podbramkowej sytuacji. To np. ci, którzy utracili pracę i dach nad głową lub chcący być w tych trudnych czasach z rodziną w kraju. Oni właśnie głowią się teraz, czy mogą wrócić do Polski.

Sprawdź czas oczekiwania na przekroczenie granicy RP, podawany jest na stronie www.strazgraniczna.pl

Z kolei inni rodacy w Polsce chcą przyjechać do pracy czy do domu, który tutaj pozostawili. I wciąż pada to pytanie: jak z tranzytem przez Niemcy?

Czytaj naszą nową rubrykę poświęconą epidemii: Koronawirus

Nowe obostrzenia

Pytanie: jak z tranzytem ruchu osobowego? – jest zasadne po tym, jak rząd Niemiec ogłosił w poniedziałek 6 kwietnia zaostrzenie warunków wjazdu osób z Holandii do Niemiec. Nie dotyczy ono przewozu towarów.

Niemcy wprowadziły od 16 marca kontrole graniczne i zakazy wjazdu na granicach z Austrią, Francją, Szwajcarią, Luksemburgiem i Danią. Oficjalnie granica z Holandią nie jest zamknięta, nie prowadza się kontroli granicznych.

POLECAMY: Wielkanoc 2020 w Holandii – kontrole graniczne, zakazy i blokady dróg

Ograniczony ruch przygraniczny

Holenderska prasa, co prawda, informuje, lecz skupia się tylko na ruchu przygranicznym z Niemcami.

Od 10 kwietnia przekraczanie granicy holendersko-niemieckiej celem zrobienia zakupów czy zatankowania paliwa jest zakazane.

Będą wprowadzone wybiórcze kontrole przez policję niemiecką i holenderską.

Chaos informacyjny

Kwestia, która Polaków w Holandii najbardziej interesuje – jak z tranzytem do Polski –  pozostaje wielką niewiadomą. Brak jest precyzyjnych informacji.

Zajrzeliśmy na stronę niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i znaleźliśmy jedną ważną informację:

Obywatele UE lub osoby posiadające zezwolenie na pobyt w kraju UE mogą podróżować do domu przez Niemcy.

Co z tranzytem przez Niemcy do Polski?

Poprosiliśmy konsulat RP w Hadze o wyjaśnienie kilku konkretnych kwestii i odpowiedzi na nasze pytania.

  1. Czy Polacy mieszkający w Holandii, którzy chcą obecnie wrócić do kraju, mogą przejechać przez Niemcy? Czy ich nie obowiązuje 14-dniowa kwarantanna, dla osób które wjeżdżają do Niemiec?

 Osoby, które przekraczają granicę do i z Niemiec codziennie (pracownicy) lub na kilka dni (np. osoby w podróży służbowej, serwisanci), nie wykazują symptomów choroby, a ich podróże są konieczne/niezbędne i nie mogą zostać odroczone w czasie, nie podlegają obowiązkowi kwarantanny.

To samo dotyczy osób, które zawodowo transportują przez granicę osoby, towary i rzeczy w ruchu drogowym, statkami lub statkami powietrznymi, w związku z czym przekraczają granicę do i z Niemiec, a także osób, które podróżują w tranzycie w drodze do kraju swojego stałego pobytu.

Kwarantannie nie podlegają zatem dotychczas osoby znajdujące się w drodze powrotnej w tranzycie do krajów ich stałego pobytu.

Obywatele RP, którzy przekraczają granicę „w tranzycie”, by powrócić do Polski mogą podróżować przez Niemcy, należy jednak w wiarygodny sposób udokumentować dalszą podróż do Polski.

Zaleca się również posiadanie stosownego dowodu zamieszkania w Polsce. W zależności od formy transportu, niemieccy funkcjonariusze policji federalnej mogą wymagać (np. na lotnisku) okazania biletu podróży autobusem lub koleją. Należy wyjaśniać, że podróż odbywa się w drodze powrotnej do Polski.

  1. Jakie obywatel RP musi mieć dokumenty, by teraz móc wjechać do Niemiec, celem powrotu do kraju?

Przy przekraczaniu granicy należy mieć ważny dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport. Zaleca się posiadanie stosownego dowodu stałego zamieszkania w Polsce i np. bilety na podróż do Polski.

  1. Ile osób może podróżować w samochodzie czy busie jadąc przez Niemcy?

Zaleca/nakazuje się zachowanie stosownego dystansu.

W przypadku podróży samochodowych zasadniczo nakazuje się podróżowania w gronie maksymalnie dwóch osób – z wyłączeniem niezbędnych podróży w gronie najbliższej rodziny.

Za uzasadnione uznaje się wspólne niezbędne podróże grup zawodowych (np. pracowników).

Uzasadniony zorganizowany tranzyt/transport także jest dopuszczalny, ale warto każdorazowo wystąpić o zgodę.

  1. Do kiedy obowiązują nowe rygory?

Nowo obostrzenia zostają wprowadzone od 10 kwietnia br. do odwołania.

  1. Jak wygląda teraz kwestia wyjazdu z Niemiec, przekroczenia granicy Polski?

Przekroczenie polsko-niemieckiej granicy pozostaje przede wszystkim w gestii naszej Straży Granicznej. Aktualne wytyczne i informacje zamieszcza SG na tej stronie internetowej

  1. Jaki ruch samochodowy jest dozwolony w Holandii? Ile osób może znajdować się w samochodzie czy busie? Jakie są kary?

Władze holenderskie nie wskazują konkretnie dopuszczalnej liczby osób przemieszczających się jednym samochodem. Podstawowy nakaz sprowadza się do obowiązku zachowania 1,5 m odstępu pomiędzy podróżującymi w aucie.

Wyjątek stanowi wspólne przemieszczanie się osób należących do tego samego gospodarstwa domowego. W takim przypadku reguła 1,5 m nie ma zastosowania.

Nakaz zachowania 1,5 m odległości obowiązuje tak w autach osobowych, jak i w busach pracowniczych oraz w przewozach komercyjnych.

Za naruszenie ww. reguły pasażerowie mogą otrzymać mandat (dorośli € 390, małoletni € 95). Jeśli przewóz jest organizowany i ma charakter komercyjny kara finansowa dla przewoźnika/zleceniodawcy/organizatora może wynieść nawet ponad € 4000.

—-

UPDATE: Zasady bezpieczeństwa w Polsce przedłużone. Decyzja rządu RP z 9 kwietnia br.

Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:

  • zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę);
  • obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.