Co mam robić? Wielu z Was boryka się z trudnymi pytaniami dotyczącymi pracy i zamieszkania w Holandii w związku z epidemią koronawirusa. Związek zawodowy FNV Wam podpowiada.

Wydanie nr 18 specjalnego serwisu „Koronawirus w Holandii”

Pytania i odpowiedzi dla migrantów zarobkowych z Polski i innych państw UE, w związku z epidemią koronawirusa w Holandii, przygotował holenderski związek zawodowy FNV.

Zostań członkiem związku FNV!

Informacje dotyczące członkostwa w FNV znajdziesz tutaj

UWAGA! Poniższe informacje dotyczą stanu z dnia 20.03.2020, sprawdzaj aktualne informacje tutaj

Zastrzeżenie FNV

  • Informacje i działania dotyczące koronawirusa są stale monitorowane i aktualizowane.
  • Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej rządu Rijksoverheid.
  • W odniesieniu do pytań i odpowiedzi nie można wnosić żadnych praw.

Jakie środki ostrożności dotyczą pracowników zarobkowych w miejscu pracy?

Jak dotąd (stan na 20 marca 2020), obowiązują środki podejmowane przez rząd krajowy, również w odniesieniu do pracy. Są to następujące zalecenia:

  • Pracuj z domu, jeśli to możliwe
  • Unikaj grup
  • Nie ściskaj dłoni
  • Kichaj i kaszl w zgięcie łokcia
  • Zachowuj co najmniej 1,5 metra odległości od drugiego człowieka
  • Myj ręce tak często, jak to możliwe
  • Zostań w domu przy (łagodnych) objawach przeziębienia

Gdzie znajdę informacje o środkach ochronnych w języku polskim?

Na stronie internetowej rządu Holandii : tutaj

Co mogę zrobić, jeśli dzielę pokój z chorym współlokatorem?

Najważniejsze jest to, aby w jak największym stopniu zapewnić właściwe środki w zakresie higieny, a współlokatorzy muszą zachować odpowiednią odległość w odniesieniu do chorego współlokatora.

W przypadku wspólnego zakwaterowania, jak studentów lub pracowników zarobkowych, gdy kilka osób wydaje się być zakażonych, to GGD [Gemeentelijke Gezondheidsdienst – Miejska Służba Zdrowia] (lub burmistrz i radni), musi podjąć dalsze kroki, takie jak kwarantanna domowa.

Co mam zrobić, jeśli nie mam karty ubezpieczenia zdrowotnego?

Pracodawca może wykupić polisę ubezpieczenia zdrowotnego dla pracownika zarobkowego i odliczyć koszty od wynagrodzenia. Ubezpieczenie zdrowotne jest jednak na nazwisko pracownika zarobkowego i dlatego pracownik ten sam musi być w posiadaniu karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Co mam zrobić, jeśli jestem zmuszony do pracy pomimo, że mam objawy choroby?

Pracodawca nie może zmusić pracownika, aby poszedł do pracy chory. Pracodawca jest zobowiązany do dalszego wypłacania wynagrodzenia w przypadku nie podjęcia pracy z powodu choroby. W zależności od układu zbiorowego pracy/CAO mogą wystąpić jeden lub dwa dni oczekiwania, podczas których nie otrzymujesz jeszcze wynagrodzenia.

Szczególnie w obecnym czasie ważne jest, aby pracodawca nie pozwalał pracować dalej osobom chorym, ale zapewnił pracownikowi przestrzeń i czas na powrót do zdrowia, aby zapobiec zakażaniu innych pracowników.

Pracownik również ponosi pewną odpowiedzialność za to, aby nie iść do pracy z objawami choroby lub przeziębienia. Rząd prosi mieszkańców o pozostanie w domu z objawami przeziębienia lub choroby.

Co, jeśli nie mogę wrócić do Polski?

W chwili obecnej, w kontekście UE analizuje się, w jaki sposób pracownicy zarobkowi mogą wrócić do kraju swojego pochodzenia, a różne państwa prowadzą rozmowy na ten temat. Wydaje się, że kraje są przygotowane na znalezienie rozwiązań, dlatego migranci zarobkowi powinni kontaktować się z lokalną ambasadą swojego kraju (strona ambasady RP).

Czy ogłoszony pakiet pomocy rządu Holandii dotyczy także pracowników zarobkowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na zero godzin, pracowników tymczasowych i pracowników tzw. flex?

Pakiet pomocy ogłoszony przez rząd dotyczy zarówno pracowników flex, jak i tymczasowych, w tym wielu pracowników zarobkowych. Mogą oni zatem również skorzystać z środków ochronnych.

Rząd wzywa pracodawców, by nie zwalniali ludzi. Pracodawcy, którzy muszą zwolnić pracowników zarobkowych, muszą wziąć za to również odpowiedzialność. Zwłaszcza, jeśli migranci zarobkowi są zależni od tego pracodawcy w kwestii zakwaterowania. Pracodawcy są wzywani do zapewnienia alternatywy.

Polecamy: Koronawirus w Holandii: Polscy imigranci zarobkowi w tragicznej sytuacji

Gdzie mam się udać, jeśli jest podejrzenie zakażenia i eksmitowano mnie z miejsca zamieszkania?

Osoby nie posiadające miejsca pobytu, mogą kwalifikować się do zapewnienia pobytu w ośrodkach na podstawie WMO [Wet Maatschappelijke Ondersteuning – Ustawa o Pomocy Społecznej] jeśli spełniają warunki prawne. Punkt obsługi dostępu w gminach centralnych ocenia, czy osoby kwalifikują się do otrzymania schronienia.

Jeśli tak jest i istnieje podejrzenie zakażenia koronawirusem, bardzo ważne jest, aby dana osoba zgłosiła to przy wejściu. Od ośrodka pobytu zależy – i/lub nie w porozumieniu z gminą – znalezienie odpowiedniego miejsca.

Wydaje się, że wiele krajów jest przygotowanych na znalezienie rozwiązania, dlatego pracownicy zarobkowi powinni kontaktować się z lokalną ambasadą swojego kraju.

Rząd Holandii, w odniesieniu do pracodawców, którzy często pracują z pracownikami zarobkowymi, pilnie apeluje, aby wzięli oni na siebie odpowiedzialność i dbali o zdrowie pracowników zarobkowych, na przykład by nie wyrzucali ich na ulicę, gdy praca ustaje lub pracownik zarobkowy zachoruje. Uwzględnia to wezwanie rządu do dbania o siebie w najbliższym czasie.

Czy mogę nadal przyjechać do Holandii, by tu pracować?

Jeśli pracownik zarobkowy pochodzi z państwa członkowskiego UE, Szwajcarii, Islandii lub Norwegii, może przyjechać do pracy w Holandii. W drodze do Holandii może on jednak napotkać na problemy w niektórych krajach przy przekraczaniu granicy. Problem ten jest podnoszony na poziomie UE.

Aktualne informacje o możliwości wjazdu do Niderlandów znajdziesz tutaj

Warto zapoznać się także na stronie FNV z informacjami dotyczącymi pracodawców tutaj

Zastrzeżenie: Portal Polonia.nl nie ponosi odpowiedzialności prawnej za powyższe informacje opublikowane przez związek zawodowy FNV.