26.03.1999 Utrecht – Ministrowie SZ Polski i Holandii: Bronisław Geremek i Jozias van Aartsen, podpisują bilteralną umowę współpracy tzw. Konferencję Utrechcką (fot. M. Bos-Karczewska – Polonia.NL)

Kolejny, dziewiąty już wykład im. B. Geremka, wygłoszony zostanie na Uniwersytecie w Lejdzie 12 kwietnia. Spotkania te odbywają się corocznie i stanowią uhonorowanie dorobku polskiego naukowca i dyplomaty. W tym roku wydarzenie zbiega się z 444 rocznicą założenia uczelni.

Polscy i holenderscy szefowie dyplomacji podjęli w 2009 r. inicjatywę organizowania wykładów poświęconych najważniejszych zagadnieniom nurtującym Europę, jako uhonorowanie dorobku naukowego i politycznego Bronisława Geremka.

Polecamy artykuły z kategorii Polityka

Tegoroczny wykład zbiega się w czasie z 444 rocznicą założenia Uniwersytetu w Lejdzie. To najstarsza holenderska uczelnia, jej fundatorem w 1575 r. był Wilhelm I Orański. Na tym uniwersytecie studiowały królowe: Wilhelmina, Juliana i Beatrix, jak również obecny król Willem Alexander.

Kim był prof. B. Geremek?

Profesor Geremek był ważną postacią w ruchu pierwszej „Solidarności”, odgrywał kluczową rolę podczas rozmów strony solidarnościowej z władzami, co ostatecznie doprowadziło do zmian politycznych 1989 r.

Później, jako minister spraw zagranicznych, B. Geremek przewodniczył negocjacjom ws. akcesji Polski do UE i był architektem rozszerzenia NATO o nasz kraj. W 2004 r. został deputowanym do Parlamentu Europejskiego.

Polecamy: Analiza: „Nie w moim ogrodzie!” Holandia nie radzi sobie z migracją zarobkową

W czasie swej kariery wykładał na kilku uniwersytetach, był również autorem licznych publikacji na temat historii Europy. W 1986 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Utrechcie. Insygnia przynależne tytułowi prof. B. Geremek odebrał dopiero w marcu 1999 r.

Prof. Bronisław Geremek, jako minister spraw zagranicznych RP, był współinicjatorem powstania tzw. Konferencji Utrechckiej, czyli corocznych polsko-holenderskich konsultacji międzyrządowych. Pierwsza Konferencja Utrechcka odbyła się 26 marca 1999 r. W maju 2000 r. B. Geremek otrzymał z rąk królowej Beatrix prestiżową nagrodę im. F. D. Roosevelta.

Polecamy: Radykalizacja w Holandii – prawda, czy fake news?

B. Geremek zginął tragicznie w wypadku samochodowym 13 lipca 2008 r. Rok później, z inicjatywy polskiego i niderlandzkiego ministerstwa spraw zagranicznych powstała idea organizacji wykładów jego imienia.

Kto, gdzie, kiedy?

Wykłady im. B. Geremka wygłaszały już wybitne osobistości z obu organizujących je krajów. Ze strony holenderskiej m. in.: były minister spraw zagranicznych Królestwa Niderlandów Bernard Bot (2010 r.), były premier Wim Kok (2012 r.) i poprzedni Sekretarz Generalny NATO Jaap de Hoop Scheffer (2014 r.).

Prelegentami ze strony polskiej byli prof. Karol Modzelewski (2011 r.) oraz byli ministrowie spraw zagranicznych Adam Daniel Rotfeld (2013 r.) i Włodzimierz Cimoszewicz (2015 r.).

W tym roku wykład wygłosi Piet Hein Donner – holenderski naukowiec i polityk, były minister m.in. sprawiedliwości, od lat w służbie publicznej swojego kraju.

Wykład pt. „The Idea of Europe” do wysłuchania w piątek 12 kwietnia na Uniwersytecie w Lejdzie, w Groot Auditorium przy Rapenburg 73. Spotkanie potrwa od 13.00 do 16.00 (sam wykład od 13.30 do 15.00).

Chętni do wysłuchania wykładu powinni zarejestrować się online najpóźniej do 5 kwietnia.

>> Zapraszamy do wyszukiwania interesujących tematów w naszym archiwum (pole wyszukiwarki). Zawiera mnóstwo cennych informacji, na tyle, że artykuły publikowane na portalu Polonia.nl są archiwizowane przez Królewską Bibliotekę w Hadze jako dziedzictwo cyfrowe Holandii <<