godlo RP
 
 
Co należy zrobić, by wziąć czynny udział w wyborach?
Rejestracja: głosowanie korespondencyjne do 7 X; osobiste do 22 X 2015
 
 
 
 
 
 
Co należy zrobić, by wziąć udział w wyborach parlamentarnych 2015?

wybory2015

Rejestracja
Aby zagłosować w wyborach za granicą osobiście należy zarejestrować się w spisie wyborców, prowadzonym przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu za granicą.

Najwygodniej dokonać tego poprzez internetowy system rejestracji ewybory.msz.gov.pl.
Można także zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub poprzez wysłanie do konsula zgłoszenia w formie faksu, listu, e-maila, podając wszystkie konieczne do rejestracji dane.

Aby zarejestrować się w systemie ewybory.msz.gov.pl należy przygotować swój numer PESEL oraz ważny polski paszport lub dowód osobisty (w przypadku chęci głosowania w obwodzie utworzonym w państwie członkowskim UE lub innym, na terytorium którego można wjechać na podstawie tego dokumentu). Po udanej rejestracji można pobrać ze strony ewybory.msz.gov.pl potwierdzenie w formacie PDF. Potwierdzenie przesłane zostanie też na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

UWAGA! Osoba, która nie zgłosi się do spisu nie będzie mogła oddać głosu, chyba że okaże zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach.

Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach nie dotyczy tych osób, które posiadają zaświadczenie o prawie do głosowania, wydane przez urząd gminy w Polsce lub konsula. Są to zazwyczaj wyborcy, którzy do Holandii przyjeżdżają na krótki okres czasu, np. turystycznie czy z wizytą. Zgłaszając się do spisu wyborca wybiera sposób głosowania.

Oprócz danych z dokumentu tożsamości, podczas rejestracji należy wybrać typ głosowania (osobiście lub korespondencyjnie), kraj oraz komisję, w której zamierza się oddać swój głos.

1 Wybór: głosuję osobiście czy korespondencyjnie

  • Dla wyborców, którzy chcą oddać głos korespondencyjnie, termin rejestracji w spisie wyborców upływa 7 października 2015 r.
  • Dla wyborców, którzy chcą oddać głos osobiście, termin rejestracji w spisie wyborców upływa na 3 dni przed dniem wyborów, czyli 22 października 2015 r.

2 Wybór: Gdzie głosujesz w Holandii?

Cztery obwodowe komisje wyborcze w Holandii:

  • Nr 109 i 110- Haga, Ambasada RP – adres: Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag
  • Nr 111- Amsterdam, Niderlandzki Dom Polski – adres: Keizersgracht 174-176, 1016 DW Amsterdam
  • Nr 112 – Breda, Polska Parafia przy Kościele Laurentius – adres: Ginnekenweg 333, 4835 ND Breda

Jakie są godziny otwarcia lokali wyborczych?

Lokale odwodowych komisji wyborczych w dniu 25 października (niedziela) będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00.

Na jakie listy wyborcze głosujemy ?

Wyborcy głosują na kandydatów do Sejmu RP zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 19 w Warszawie oraz na kandydatów do Senatu RP zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 44 w Warszawie.

Zapoznaj się ze szczegółową informacją na stronie ambasady RP w Hadze tutaj

Opublikowane na portalu Polonia.NL 06.10.2015 © Polonia.nl
– Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas

Znajdziesz nas na Twitterze. Jesteśmy też na Facebooku.
Dołącz do nas i dziel się opiniami.
Czekamy na Wasze listy: info@polonia.nl