Dossier: Sociale integratie en participatie

Debat over de sociale integratie van Poolse migranten in Nederland
wanneer: 25 april 2012 om 15 uur
waar: Nieuwspoort, Den Haag

Organisatoren van het debat FORUM en Stichting PLON willen een agenda opstellen voor de periode 2012-2015 voor de kansen en bedreigingen van Polen in Nederland.

De Poolse gemeenschap in Nederland gaat in gesprek met Tweede Kamerleden, wethouders van gemeenten met veel Poolse migranten, vertegenwoordigers van provincies, ministeries, woningcorporaties, werkgevers, uitzendbureaus en fondsen. De Poolse gemeenschap biedt aan om te helpen, om mee te denken en een actieve bijdrage te leveren aan beleidsvorming- en uitvoering. Nauwe samenwerking is essentieel, gezien het feit dat de Poolse gemeenschap ervaring en expertise heeft en direct inzicht heeft in de situatie van Poolse migranten. Veel is er gezegd over de Poolse gemeenschap en andere Midden- en Oost-Europese gemeenschappen, maar tot nu toe is er niet constructief mét hen gesproken.

Het ontbreekt de Poolse migranten aan een landelijke en gemeentelijke infrastructuur. Er zijn in concentratiegemeenten enkele professionals actief maar landelijk gezien ontbreekt het aan deskundigen die vooral met deze specifieke migrantenproblematiek bezig zouden kunnen zijn. Kunnen er lokale of regionale steunpunten worden ingesteld waar Poolse migranten terecht kunnen met vragen over onderwijs, arbeidsmarkt, taallessen, huisvesting en hoe om te gaan met de (leef)regels in de openbare ruimte en op het werk?

Dit sluit aan bij de aanbevelingen van de Tweede Kamercommissie 'Lering uit de lessen van recente arbeidsmigratie’ (LURA). Deze steunpunten zouden ook gebruikt kunnen worden als communicatiekanaal vanuit de overheid richting migranten en zouden o.a. een rol kunnen spelen bij het handhavingsbeleid. Daarnaast is het goed dat gemeenten met de vertegenwoordigers van de Poolse gemeenschap – als adviseurs – constructief in gesprek gaan over problemen met werkgevers en woningcorporaties. In dat overleg wordt er dan naar duurzame oplossingen gezocht en zullen activiteiten worden ontplooid om de relaties tussen Nederland en de Poolse migranten te verbeteren.

meer hier

Van de redactie Polonia.nl

Dossier – Sociale integratie
Problemen
Raport SCP – 'Poolse migranten. De positie van Polen die vanaf 2004 in Nederland zijn komen wonen’, 08.09.2011 – lees hier
Polish youth in trouble, says survey SCP – lees hier
Daklozen Polen worden 'gerecycled’, Volkskrant – lees hier
Criminaliteit Oost-Europeanen stijgt, AD  – lees hier
Mobiele bendes uit Midden en Oost-Europa (TK stuk 26.03.2012) – lees hier

Beleidsadvies – hulp en ondersteuning:
Help Oost-Europese verslaafden – lees hier
Raport – ‘Alcohol en druggebruikers uit Midden- en Oost-Europa in Nederland, een beleidsadvies’ – lees hier

Best practices – oplossingen:
in Europa:
„From exclusion to inclusion” – Barka helpt Poolse daklozen lees hier

Nederland – gemeenten

Noord-Limburg
Gezamenlijke aanpak Polenvraagstuk door 10 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg  lees hier
“Het belang van arbeidsmigranten” – lees hier 

Schiedam
Thuis in Schiedam – Flankerend beleid (2010) – lees hier

Rotterdam
Wethouder Karakus: Participatiefonds is nodig (7.02.2012)- lees hier

Amsterdam
Evaluatie EU-arbeidsmigranten in Amsterdam (7.12.2011)- Wel zorgen, geen voorzieningen – lees hier

OPROEP

Redactie van Polonia.nl wil de discussie over de sociale en maatschappelijke problemen rondom arbeidsmigratie uit Midden en Oost-Europa op gang brengen. We hebben het al in december 2007 aan de orde gesteld, lees ons pleidooi in Trouw .
Het gaat om een win-win situatie.  Locale problemen dienen lokaal aangepakt te worden. Dat willen we stimuleren.

Er zijn veel vragen:
Hoe lossen we ze op? Wat is nodig? Hoe pakken we dit aan?  Hoe betrekken we stakeholders o.a. maatschaappelijke organisaties, gemeentes erbij? Is er draagvlak hiervoor? Wat zijn de best practices?

  • Hebt u een  mening, een relevante artikel / link of  creatief idee? Stuur die naar de redactie van Polonia.nl  E: info@polonia.nl of deel het met ons op Facebook

M. Bos-Karczewska, hoofdredacteur Polonia.nl

Gepubliceerd op Polonia.NL 24.04.2012
– Uitgever: STEP – Stichting van Poolse Experts in Nederland , lees meer over ons

Bezoek ons op social media en geef je mening:

Facebookblijft op de hoogte en laat je commentaar achter
Twittervolgt ons op Twitter
Leuk? Klik op het Facebook-logo in de rechter hoek van de website