Tussen Warschau en Den Haag bestaan er spanningen vanaf medio februari jl. toen minister Henk Kamp van Sociale Zaken in “De Telegraaf” liet weten over de plannen voor verwijdering van werkloze en dakloze Polen uit Nederland.

De dag erop werd de Nederlandse ambassadeur in Warschau ontboden op het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna werd er veel op ministerieel niveau gesproken; Polen beklaagde zich bij de Europese Commissie.

Nu heeft de Poolse minister van Arbeid en Sociaal Beleid Jolanta Fedak een officiële brief gestuurd aan Viviane Reding, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Europees commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap met het verzoek om de beginselen van gelijke behandeling van EU-burgers te bewaken.

De Poolse minister is van mening dat de maatregelen die zijn voorgesteld door minister Kamp, een schending van het beginsel van gelijke behandeling van EU-burgers inhouden. Het goedkeuren daarvan zou een stap achteruit zijn in de Europese integratie.

Laatste vonk
Die werd eergisteren (20 april jl.) zichtbaar tijdens de conferentie in Rotterdam gewijd aan de arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa, georganiseerd door minister Kamp.

Opvallend genoeg werd de conferentie bijgewoond door diplomaten uit andere EU-landen. Die wilden weten wat de aangekondigde maatregelen voor hun burgers in Nederland betekenen. De aangekondigde maatregelen met betrekking tot verblijf in Nederland treffen immers niet alleen Polen maar alle EU-burgers.

Tijdens de conferentie reageerde minister Kamp verbeten op een voorgelezen brief van de Poolse ambassadeur in Den Haag. De brief bevatte scherpe kritiek op de voorstellen die minister Kamp had gedaan in een brief aan de Tweede Kamer (van 14 april jl.). (Die kritiek van de Poolse regering was minister Kamp al bekend, de Poolse ambassade stuurde hem die eerder toe en publiceerde deze op 18 april jl.)

In aanwezigheid van diplomatieke vertegenwoordigers van EU-landen zoals België, Luxemburg, Spanje, Denemarken, Roemenië en Estland heeft minister Kamp alle Poolse bezwaren zonder verdere omhaal afgewezen. Dat zijn argumenten zwak waren, besefte minister zelf door snel toe te voegen dat de ambassadeur er beter aan zou doen om zijn brief zorgvuldig een paar keer door te nemen in plaats van zulke standpunten te uiten.

Tot slot haalde de minister de democratie erbij. „Nederland is een democratisch land, we doen wat we denken dat nodig is. Niemand zal ons zeggen wat en hoe we het moeten doen.”

Veel mensen (niet alleen Polen) verlieten Rotterdam teleurgesteld en verbolgen over de toon van de opmerkingen van de minister Kamp.

Redding op het niveau van de premiers?
De kwestie van de behandeling van Polen in Nederland zal hoogstwaarschijnlijk worden besproken door minister-president Tusk tijdens het bezoek van de Nederlandse minister-president Mark Rutte in Polen op 17 mei.

Auteur: M. Bos-Karczewska – hoofdredacteur Polonia.nl

LINK
Dutch back down over Polish immigrant slur

Gepubliceerd op Polonia.NL op 22.04.2011
Uitgever: STEP- Stichting van Poolse Experts in Nederland, lees over ons