Tien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg slaan de handen ineen om er voor te zorgen dat arbeidsmigranten zich beter thuis gaan voelen in deze regio.

Daartoe hebben ze afgelopen vrijdag een intentieverklaring ondertekend op een congres over Poolse arbeidsmigranten in Helden. Ook de provincie doet mee.

Aanleiding voor het congres was een rapport over het welzijn van Poolse arbeidsmigranten in Noord- en Midden-Limburg opgesteld door Stichting Arka uit Horst aan de Maas, welzijnsinstelling Synthese en woningcorporatie Wonen Limburg. ( – >lees het rapport onderaan)

Presentatie van het rapport door Mariska Thissen (Synthese)

Mariska Thissen ondervraagt Poolse dames o.a. Krystyna Górska (rechts) uit Servicepunt Meterik

Een honderdtal personen bezochten het congres, hierbij waren ook vertegenwoordigers van het ministerie, de Poolse ambassade en de Poolse gemeenschap in Nederland.

Welzijn Poolse migranten
Uit het rapport ‘Inventarisatie welzijn Poolse arbeidsmigranten’ blijkt dat Polen zich niet welkom voelen en teleurgesteld zijn in Nederlandse samenleving. “Er is genoeg negatieve publiciteit over Polen, terwijl ze een belangrijk economische impuls voor onze regio zijn”, zegt Rinus Janssen, voorzitter Stichting Arka uit Horst aan de Maas. Stichting Arka zet zich sinds 2006 voor Polen al in o.a. via een informatiepunt voor Poolse migranten in Meterik. Janssen weet precies waar het nu mis gaat.

De kernvraag van het rapport is echter: welke toekomst bieden we de migranten? Hiermee willen de opstellers partijen in beweging brengen.

“Het is zaak om niet alleen de huidige situatie adequaat en krachtig het hoofd te bieden maar ook voor de langere termijn tot oplossing van de knelpunten te komen, aldus Rinus Janssen. Wat hem betreft ligt het antwoord in een integrale aanpak van de problematiek rondom arbeidsmigranten – werk, wonen, welzijn en zorg – en dan liefst opgepakt in de hele regio.

Noord- en Midden-Limburg heeft er een eigen belang bij. Steeds meer Polen vestigen zich in Limburg. Er wonen nu al 11 532 Polen in deze regio (Venlo telt 3059 bij de GBA ingeschreven Polen, Horst aan de Maas – 1773, Venray – 1473, Peel en Maas – 1025).

Veel bedrijven kunnen niet zonder Poolse krachten. Bovendien staat Limburg als grensregio staat bloot aan concurrentie van Duitsland, dat per 1 mei a.s. de arbeidsmarkt openstelt. De bevolkingskrimp in Limburg maakt het binnenkort urgenter om arbeidskrachten aan te trekken. En na de Polen komen anderen, is de redenering.

“Pak dingen aan als ze klein zijn”
Op het congres waren gemeenten en maatschappelijke organisaties het met elkaar eens: “we moeten het zelf aanpakken en niet op Den Haag wachten”. Het motto is: “pak dingen aan als ze klein zijn”. Dat helpt ook om fouten met de integratie uit het verleden te voorkomen. Volgens de burgemeester van Horst aan de Maas Kees van Rooij – een van de pioniers van ondersteuning van Polen in de regio – “problematiseert men in de Randstad te veel”.

Men zocht antwoord op twee pregnante vragen. Hoe betrek je het bedrijfsleven bij het grote maatschappelijk vraagstuk van arbeidsmigratie? En de tweede vraag was hoe men de plannen wil uitvoeren ten tijde van bezuinigingen bijv. op inburgeringsbudgetten. Bij het eerste rekent men wel op Den Haag en op de branches zelf, die door misstanden en uitbuiting met reputatieschade kampen. Wat het tweede betreft, gaat men van men uit van de kracht van het maatschappelijke middenveld, zoals Volksuniversiteiten. Die worden wel door gemeenten ondersteund.

Verklaring

Burgemeester van Horst aan de Maas zet zijn handtekening

De verklaring is ondertekend door 10 gemeenten: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Venlo en Venray.

Samen met maatschappelijke organisaties en instellingen waaronder Stichting Arka, Wonen Limburg, Stichting Synthese, Punt Welzijn gaan de gemeenten concrete activiteiten te ontwikkelen, zoals:

  • fatsoenlijke en betaalbare huisvesting,
  • stimuleren dat migranten Nederlandse taal leren,
  • zorgen voor begrijpelijke informatie aan arbeidsmigranten,
  • zorgen dat kinderen van arbeidsmigranten mee kunnen doen aan onderwijs en vrijetijdsbesteding,
  • bevorderen van goede werkomstandigheden en bestrijden van discriminatie,
  • bevorderen dat arbeidsmigranten zich bij de GBA inschrijven,
  • werken aan positieve beeldvorming over arbeidsmigranten en dialoog met de doelgroep aangaan over participatie.

Polonia.nl is een van ondertekenaars. Op deze wijze willen we dit zeer waardevolle initiatief vanuit de Poolse gemeenschap ondersteunen.

Voor 1 juli moet er een plan van aanpak liggen, begin september worden de lokale plannen uitgewisseld en gebundeld. Voor de uitvoering wordt steun gezocht bij de provincie en het Rijk.

LEES

Tekst: Malgorzata Bos-Karczewska, hoofdredacteur Polonia.nl
Foto’s: Stichting Arka

Gepubliceerd op Polonia.NL op 04.04.2011
Uitgever: STEP- Stichting van Poolse Experts in Nederland, lees over ons