Gevaar van Poolse “tsunami”?
Commentaar van de redactie Polonia.nl

De Haagse wethouder Marnix Norder (PvdA, integratie) waarschuwde in Trouw van 1 november jl. voor een 'tsunami’ van Polen en andere Oost-Europeanen en de gevolgen hiervan voor zijn stad, terwijl hij ziet dat de integratieproblemen met Oost-Europese immigranten verergeren. 'Laat ik het populistisch zeggen; deze stad krijgt een tsunami van Oost-Europese arbeidsmigranten te verwerken.(…) Individueel heb ik niets tegen ze, maar het zijn er zo enorm veel’.

Al eerder, in juli 2009, waarschuwde Marnix Norder (toen wethouder bouwen en wonen in Den Haag) voor een ’nieuw migrantendrama’. Hij riep om verplicht inburgeren van migranten uit Oost-Europa. De discussie barstte toen los na de publicatie van het rapport „Polen in Nederland” (lees meer).

Beide noodkreten van Norder zijn veelzeggend – de gemeente Den Haag voelt zich in de steek gelaten. In juni 2008 vond er in Den Haag de tweede Polen-top plaats (lees meer). Opvallend is dat zijn PvdA-collega Hamit Karakus, wethouder in Rotterdam die in december 2007 als eerste aan de alarmbel trok door de Polen-top te organiseren, nu zwijgt. Heeft deze havenstad geen last van aanzuigende werking op de Poolse arbeidsmigranten? Of heeft Rotterdam het beter aangepakt? De Nederlandse pers stelt zich vreemd genoeg deze vragen niet en blijft de integratie-bal bij de Polen leggen. Waarom vraagt men de Polen zelf niet om hun mening?

Terug naar het heden en de uitspraak van Norder. Is de jammerklacht van Haagse wethouder terecht? Wat is eigenlijk de kern van het probleem en wat vinden de andere betrokkenen bijv. de vakbonden en de Polen zelf?

Daarom publiceren we hier een opiniërend artikel van twee Nederlandse vakbondsvrouwen van Poolse komaf.
Hoofdredacteur Polonia.nl – Malgorzata Bos-Karczewska

    • Poolse 'tsunami’ door gebrek aan nette uitzendbureaus, niet door gebrek aan inburgering – 10.11.2010

Een reactie van Kinga Visser en Ola Chojecka werkzaam bij FNV Bondgenoten

Het Nederlandse klimaat wordt wederom geplaagd door een 'tsunami’. Niet uit zee, niet van de islamisering, maar ditmaal van Oost-Europeanen. De problemen rond deze arbeidsmigranten worden met de dag nijpender in Den Haag, aldus wethouder PvdA Norder in deze krant vorige week. Hij zegt dat we taal- en inburgereisen moeten stellen aan Oost-Europeanen die zich hier willen vestigen.

Maar er is iets anders aan de hand. Het integratievraagstuk wordt door Norder zodanig opgeblazen dat de daadwerkelijke oorzaken van de misstanden rond Oost-Europese werknemers uit zicht blijven.

De dakloosheid en het alcoholgebruik van Poolse en andere Oost-Europese werknemers in Nederland veroorzaakt misschien overlast, maar de Polen zijn niet zelf schuldig aan de omstandigheden waaronder ze hier moeten werken en wonen. De praktijk is niet dat Polen naar Nederland komen en zeggen: “Wat een koddig bungalowhuisje, zullen we hier maar met z’n tienen gaan wonen?”. De huisvesting wordt in Nederland namelijk geregeld door het uitzendbureau, waar deze mensen in dienst zijn.

Veel Polen in Nederland krijgen te maken met arbeidsverhoudingen die zich nog het beste laten omschrijven als moderne slavernij. Het is aan de orde van de dag: onmogelijke werktijden, onduidelijke aftrekposten op je loonstrook waardoor je minder verdient dan het minimumloon, gedwongen huisvesting via uitzendbureaus of het bemoeilijken van een verhuizing naar een andere – lees: niet door het uitzendbureau geregelde en gecontroleerde – woning. Klachten over je accommodatie, werktijden, contract, loon? Het enkeltje Polen ligt al klaar. De oorzaak van de illegale bewoning en dakloosheid van de Polen moet in de richting van malafide uitzendbureaus gezocht worden en niet uitsluitend in de niet-ingeburgerde status van de mensen.

Norders plannen zijn symptoombestrijding. FNV Bondgenoten heeft allang cao-afspraken met werkgevers gemaakt over taalles voor buitenlandse werknemers. We spreken ook af dat werkgevers alleen erkende, ‘nette’ uitzendbureaus inhuren. Of dat werkgevers zich er zelf van vergewissen of het uitzendbureau dat ze inhuren, wel bonafide is. Daarnaast moeten werkgevers en uitzendbureaus zich uiteraard houden aan wettelijke regelgeving en vaste afspraken in cao’s als het gaat om de huisvesting en arbeidsomstandigheden van tijdelijke arbeidsimmigranten. En er zijn ook bonafide uitzendbureaus die zich onderscheiden door zich te houden aan deze regels. Het is alleen jammer dat zoveel malafide bureaus zich negatief onderscheiden en – ondanks inzet van bonden en werkgevers – er mee wegkomen. Want juist mensen in dienst bij die uitzendbureaus worden gedwongen zo te wonen en te werken dat overlast bijna onvermijdelijk is.

Het lijkt ons veel zinvoller om te investeren in betere naleving van bestaande regels. Het wordt tijd dat gemeentes, brancheverenigingen, vakbonden en andere sociale organisaties samen constructief naar sluitende oplossingen zoeken en malafide uitzenders en huisjesmelkers keihard aanpakken. Zodat arbeidsmigranten in bijvoorbeeld de tuinbouw – waarvoor binnen Nederland onvoldoende werknemers te vinden zijn – tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en in goede arbeidsomstandigheden kunnen werken en wonen.

Moeten Oost-Europeanen dan helemaal niet inburgeren en geen Nederlands leren als ze hier wonen en werken? Nee, het punt is dat een inburgering niet de oplossing is van hun alledaagse problemen.

Inburgeren is moeilijk voor Polen die gedwongen worden om op Polencampings te wonen. Of die op andere tijden moeten werken en langere dagen moeten maken dan de Nederlandse collegae. Of in aparte kantines moeten zitten. Polen die kortom te maken hebben met ongelijkheid op de werkvloer en daarbuiten. Dat moeten we oplossen. Want echt samen werken en samen wonen zorgt ervoor dat eenmaal geleerd Nederlands ook wordt geoefend en dus beklijft. Inburgering heeft alleen zin als mensen ook als burger behandeld worden.

Kinga Visser, Ola Chojecka – de auteurs zijn zelf van Poolse komaf en werkzaam bij FNV Bondgenoten als respectievelijke organizer Handel en sector consulent Tuinbouw.

DOSSIER
Uitspraken wethouder Norder:

Reacties op Norder in de Nederlandse pers:

Web

Extra infromatie

Opinieartikelen van Polonia.nl in de Nederlandse pers:

Gepubliceerd op Polonia.NL 10.11.2010
Uitgever: STEP- Stichting van Poolse Experts in Nederland, lees over ons