„Polska Szkoła”system konsultacji prowadzonych on-line, przeznaczony dla polskich uczniów mieszkających za granicą, niemających dostępu do szkół polskojęzycznych –

www.polskaszkola.edu.pl
* serwis Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą

Platforma e-learningowa
Uruchomiona zostala platforma e-learningowa zawierającej ofertę kółek zainteresowań, przygotowaną dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 roku życia przebywającej poza granicami Polski.

Aby zapisać się na zajęcia on-line w ramach Kół Przedmiotowych należy wypełnić i wysłać deklarację umieszczoną na stronie głównej w zakładce „Koła Przedmiotowe” na adres grzegorz.nowak@polskaszkola.edu.pl. Termin nadsyłania deklaracji to 29.10.2010 r.

Czym są kółka zainteresowań?
Koła Przedmiotowe w projekcie „Otwarta Szkoła” będą formą zajęć dla uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych-zarówno dla uczniów zdolnych jak i dla tych, którzy potrzebują pomocy i wsparcia. Każde z Kół podzielone jest na Sekcje zajmujące się rozmaitymi zadaniami związanymi z wybraną dziedziną. Sekcje podzielone są na kategorie wiekowe. Specjalnym uzupełnieniem będą Sekcje Wsparcia, gdzie uczniowie mający problemy z danymi zagadnieniami lub partiami materiału będą mogli korzystać z dyżurów nauczycieli on-line. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Kto może korzystać z Kół?
Z oferty Kół Przedmiotowych mogą korzystać uczniowie zarówno szkół przy Ambasadach, Szkolnych Punktów Konsultacyjnych, wszelkiego typu szkół samorządowych, szkół parafialnych lub innych placówek polonijnych oraz dzieci i młodzież nie zrzeszona w szkołach uzupełniających. Zajęcia będą skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 roku życia.

Rodzaje Kół i ich zawartość
Istnieją cztery Koła Przedmiotowe:
Koło Języka Polskiego
Zajęcia tego Koła zawierać będą treści związane z przedmiotem „język polski” –zarówno językowe jak i literackie. W jego ramach działać będą 4 Sekcje: trzy z podziałem na kategorie wiekowe ( I -5-9 lat , II – 10-13 lat , III – 14-19 lat) i jedna Sekcja Wsparcia (dyżury nauczyciela). W przyszłości planujemy rozszerzyć ofertę o inne Sekcje np. Dziennikarską czy Literacką.
Koło Historyczne
Zajęcia tego Koła zawierać będą treści związane z przedmiotem „historia” i „historia Polski”-od starożytności do współczesności. W jego ramach działać będą 3 Sekcje: dwie z podziałem na kategorie wiekowe ( I – 10-13 lat , II – 14-19 lat) i jedna Sekcja Wsparcia (dyżury nauczyciela). W przyszłości planujemy rozszerzyć ofertę o inne Sekcje np. Kultury , Historii Powszechnej oraz Sekcje „epok historycznych” – Starożytności, Średniowiecza, Nowożytności i Czasów Najnowszych.
Koło „Współczesna Polska”
Zajęcia tego Koła zawierać będą treści związane z przedmiotem „wiedza o społeczeństwie” w połączeniu z elementami historii najnowszej. W jego ramach działać będą 3 Sekcje: dwie z podziałem na kategorie wiekowe ( I – 12-14 lat , II – 15-19 lat) i jedna Sekcja Wsparcia (dyżury nauczyciela). W przyszłości planujemy rozszerzyć ofertę o inne Sekcje np. Sportu czy Filmową.
Koło Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych
Zajęcia tego Koła zawierać będą treści związane z takimi przedmiotami jak: „matematyka”, „geografia”, „chemia”, „fizyka”, „biologia” i dla uczniów młodszych „przyroda”. W jego ramach działać będzie 8 Sekcji: Matematyki, Geografii i Przyrody( wiek 10-13 lat) oraz Matematyki, Geografii, Biologii, Chemii , Fizyki (wiek 13-18 lat ) póki co wszystkie jako Sekcje Wsparcia (dyżury nauczyciela). W przyszłości planujemy rozszerzyć ofertę o inne Sekcje Zainteresowań (dla uczniów szczególnie zdolnych w danych dziedzinach).

Każde Koło Przedmiotowe będzie miało specjalną pod-stronę internetową lub zakładkę (na platformie), na której publikowane będą wszelkie aktualności, ogłoszenia, efekty pracy uczniów itp. dotyczące danego Koła.

Formy zajęć
Wszystkie zajęcia odbywać się będą on-line na platformie „Polska Szkoła”. Koła przedmiotowe gromadzić będą wszystkich uczniów interesujących się wybranymi dziedzinami i chcącymi rozwijać swe zainteresowania w formie spotkań pozalekcyjnych. Zajęcia on-line obejmować będą zarówno elementy klasycznej lekcji oraz nowe, rzadko spotykane na codziennych zajęciach lekcyjnych metody. Członkowie koła będą mogli aktywnie uczestniczyć w rozmaitych działaniach np.: projektach edukacyjnych, konkursach czy spotkaniach on-line z ciekawymi ludźmi.

Zajęcia będą organizowane co 1-2 tygodnie (w zależności od rodzaju Koła) – czas spotkania to 45 min.

Kiedy odbywać się będą zajęcia?
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do soboty w wybranych godzinach – szczegółowy plan przedstawiony zostanie po zebraniu deklaracji uczestnictwa.

Jak zapisać się do Koła ?
Aby zapisać się na zajęcia on-line w ramach Kół Przedmiotowych należy wypełnić i wysłać deklarację umieszczoną na stronie głównej w zakładce „Koła Przedmiotowe” na adres grzegorz.nowak@polskaszkola.edu.pl. Termin nadsyłania deklaracji to 29.10.2010 r.

Więcej informacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli:
na stronie serwisu Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą zobacz: „Polska Szkoła”

LINKI

Zobacz Oświata polska za granicą

Opublikowane w portalu Polonia.NL 25.10.2010
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas