• Portal Polonia.nl rozpoczyna nowa rubrykę „Nietuzinkowi Polacy w Holandii” czytaj

Anna Jasiak – Polka w holenderskiej Radzie Stanu (Raad van State)

anna-jasiak.jpg

imię i nazwisko
: Anna Jasiak (1980, Bielsko-Biała)
w Holandii od: 2001 r.
studia: prawo na uniwersytecie w Tilburgu
pracuje w: Raad van State (Rada Stanu) w Hadze, od lutego 2010 r.
stanowisko: prawnik ds. legislacji
link: Raad van State / The Dutch Council of State

STUDIA
W czerwcu obroniłaś pracę doktorską na fakultecie prawa w Tilburgu. Nasze gratulacje! Prowadziłaś m.in. badania w Waszyngtonie i Berlinie. Skąd wzięło się u Ciebie zainteresowanie prawem konstytucyjnym?

Prawo zawsze mnie fascynowało. Jako dziecko chciałam zostać tancerką baletową albo prawnikiem. Studia prawnicze rozpoczęłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Już na pierwszym roku studiów odkryłam prawo konstytucyjne i przy nim zostałam. We wrześniu 2001 r. rozpoczęłam studia prawnicze w Holandii w Tilburgu. Szybko nauczyłam się niderlandzkiego. Od drugiego roku studiów pracowałam też jako student asystent w katedrze prawa konstytucyjnego. Moja praca magisterska była także z tej dziedziny prawa. W 2005 r. otrzymałam dyplom magistra z pochwałą – „cum laude”.

Następnie przez 4 lata prowadziłam badania do pracy doktorskiej. Tytuł mojej pracy to: „Constitutional constraints on ad hoc legislation. A comparative study of the United States, Germany and the Netherlands”. Zajęłam się nową dziedziną prawa konstytucyjnego, które w Holandii stworzyła praktyka lat 90. ubiegłego wieku. Moja praca doktorska traktuje o granicach, jakie wyznacza ustawodawcy prawo konstytucyjne w tworzeniu legislacji ad hoc. Chodzi po prostu o to, aby parlament nie tworzył prawa dla jednego przypadku kierując się względami politycznymi i naruszając tym samym m.in. konstytucyjną zasadę równości wobec prawa.

PRACA
Pracujesz w Raad van State w Hadze. Co to za organ i na czym Twoja praca polega?
Raad van State, po polsku Rada Stanu, jest jednym z czterech naczelnych organów państwowych Holandii (obok parlamentu, Najwyższej Izby Kontroli i Ombudsmana). Rada założona w 1531 r. przez Karola V, opiniuje ustawodawstwo Holandii, doradzając rządowi i parlamentowi oraz pełni funkcją najwyższego sądu administracyjnego Holandii. Prezesem Rady jest głowa państwa – królowa Beatrix, członkowie rady są nominowani przez królową dożywotnio.

Wszystkie rządowe projekty ustaw trafiają najpierw do departamentu legislacyjnego, gdzie pracuję. Badamy je pod kątem zgodności z prawem holenderskim, europejskim czy międzynarodowym. Analizujemy także skutki, m.in. efektywność wprowadzenia danej ustawy. Praca ta bardzo mnie interesuje i czuje się w swoim żywiole.

Jak zdobyłaś pracę w Radzie?
W ostatnim roku mojej pracy nad doktoratem odwiedziłam różne instytucje, gdzie rozmawiałam zarówno na temat mojej pracy doktorskiej, jak i na temat mojej przyszłości zawodowej. Jedną z nich była Rada Stanu. W czasie wstępnej rozmowy obydwie strony miały dobre uczucie o możliwej współpracy. Od lutego br. tutaj pracuję.

Czy piszesz teksty po niderlandzku? Jak Ci to idzie?
Oczywiście, każdy kto chce robić karierę w Holandii jako prawnik musi bardzo dobrze znać niderlandzki. Języki obce zawsze mnie fascynowały i codziennie uczę się czegoś nowego.

HOLANDIA
Jak się pracuje wśród Holendrów?
Moi koledzy w pracy są wyrozumiali i doceniają, że ich nowy kolega pochodzi z innego kraju, ma inne doświadczenia. To ich także wzbogaca i inspiruje.

W Holandii jesteś 9 lat. Dobry czas na małe podsumowanie. Jak się czujesz w Holandii?
Holandia stała się moim domem. Czuję się tu dobrze. Ten kraj ma dużo do zaoferowania: ma bogate życie kulturalne, piękne miasta, ludzie są interesujący. Człowiek ma tutaj ogromne możliwości osobistego rozwoju.

Jakie masz porady dla młodych Polaków w Holandii?
Bądź otwarty na wszystko, co Holandia ma do zaoferowania. Nie zapomnij, skąd pochodzisz i szukaj też kontaktów spoza twojego kręgu znajomych.
Dobre wykształcenie jest bardzo ważne, więc chwytaj każdą szansę, którą ci Holandia w tym kierunku stwarza.

Rozmawiała
Małgorzata Bos-Karczewska
Portal Polonia.nl

 

Od redakcji: W przypadku publikacji artykułu lub jego części w mediach elektronicznych: stronach www, blogach etc.  prosimy podać źródło Polonia.nl i dać linka na nasz artykuł.

Opublikowane w portalu Polonia.NL 20.09.2010
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas