wakacje_konkurs_kl.jpg Poznaj laureatów I edycji konkursu 

 

Portal Polonii Holenderskiej Polonia.NL zaprasza do wzięcia udziału w:

I konkursie fotografii dla młodych Polaków w Holandii.

wakacje_konkurs_kl.jpg   Termin zgłoszenia prac: 20 września 2010 godz. 24.00

Tematem pierwszej edycji jest: „Moje wakacje w obiektywie – Polska, Holandia”. Konkurs skierowany jest do młodych Polakóww wieku 6 do 21 lat,  mieszkających w Holandii.

Celem konkursu jest zachęcenie młodych Polaków do lepszego poznawania Holandii, kraju zamieszkania oraz ich Ojczyzny – Polski. Jurorzy oceniając prace będą brali pod uwagę oryginalność interpretacji tematu oraz poprawność wykonania zdjęcia.

Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2 prace. Jurorzy rozpatrywać będą w 3 kategoriach wiekowych: od 6 do 10. roku życia, od 11 do 15. oraz od 16. do 21. Na zwycięzców konkursu czekają nagrody rzeczowe.

REGULAMIN KONKURSU

Organizator konkursu
Portal Polonii Holenderskiej – Polonia.NL

Cel
Celem konkursu jest zachęcenie młodych Polaków do lepszego poznawania Holandii, kraju zamieszkania oraz ich Ojczyzny – Polski. Jurorzy oceniając prace będą brali pod uwagę oryginalność interpretacji tematu oraz poprawność wykonania zdjęcia.

Dla kogo konkurs?
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku  od 6 do 21 lat mieszkających w Holandii.

Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 21 lat, zamieszkali w Holandii.
2. Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 2 prace.
3. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych w czasie  letnich wakacji 2010 w Polsce lub w Holandii.

Kategorie
Konkurs będzie rozpatrywany w trzech kategoriach wiekowych:
• I kategoria – od 6 do 10 lat
•  II kategoria – od 11 do 15 lat
• III kategoria – od 16 do 21 lat

Jakie zdjęcia?
1. Zdjęcia zgodne z celem konkursu – z Polski lub Holandii oraz zrobione w terminie: 1 lipiec – 31 sierpień 2010
2. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie .jpg.

Nadsyłanie
Prace konkursowe proszę przesłać do organizatorów na email info@polonia.nl z dopiskiem „Konkurs lato 2010”.

W mailu należy podać:

  • imię i nazwisko autora zdjęcia
  • wiek autora
  • adres zamieszkania w Holandii uczestnika konkursu
  • tytuł pracy i datę wykonania zdjęcia.

Ostateczny termin zgłoszenia prac: 20 września 2010 do godz. 24.00

Publikacja
Zdjęcia będą publikowane po ich otrzymaniu na portalu Polonia.NL w albumie zdjęć: kat. I, kat. II, kat. III

Zdjęcia nadesłane bez danych nadawcy i tytułu pracy nie będą publikowane.

Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania zdjęć.

Nagrody
Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów, sponsorów oraz zaproszonych gości.

Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
Główna nagroda i wyróżnienie Polonia.NL

oraz w każdej kategorii wiekowej:
I nagroda (rzeczowa),
II nagroda (rzeczowa),
III nagroda (rzeczowa).

Laureaci konkursu zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przez Uczestnika.

Jury konkursu
Małgorzata Bos-Karczewska – przewodnicząca, red. naczelna portalu Polonia.nl
Tomasz Rudomino – dyrektor Polskiego Ośrodka Turystycznego w Amsterdamie
Grace Wychowańska – fotograf i free-lance fotoreporter, Haga
Edwin van Geelen – free-lance fotograf, Utrecht

Terminarz konkursu

  • Zdjęcia nadsyłać można do 20 września 2010 r. do godz. 24.00
  • Informacja o wynikach konkursu do 30 września 2010 r. dostępna na stronie www.polonia.nl

Postanowienia końcowe
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac uczestników konkursu na portalu Polonia.NL w celach Promocji konkursu. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów.

Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.

Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanych prac oraz, że posiada do nich pełne prawa autorskie.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

-/-

Konkurs dla WAS:

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszej wakacyjnej zabawie z fotografią

Młodzi Polacy w Holandii – czekamy na Wasze zdjęcia!

Zamieścimy je w naszym albumie:

kat. I, kat. II, kat. III

redaktor naczelna portalu Polonia.NL
Małgorzata Bos-Karczewska

Opublikowane w portalu Polonia.NL 26.06.2010, aktualizacja 30.09.2010 Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas