3 V 1791 r. dokonano w Polsce konstytucyjnego zamachu stanu. Nie inaczej można bowiem określić sposób, w jaki uchwalono Ustawę Rządową, która do historii przeszła jako Konstytucja 3 Maja.

Jej projekt przygotowywany był w tajemnicy wobec większości posłów. Ostateczny projekt konstytucji zredagowany został 25 III 1791 r. przez przywódcę tzw. stronnictwa patriotycznego, ks. Hugo Kołłątaja.

Projekt został odczytamy przed salą, na której zasiadała zaledwie 1/3 posłów. Konstytucję przyjęto po 7 godzinach obrad.

Łagodna rewolucja – Konstytucja nie wywracała ustroju ówczesnej Polski, lecz wprowadzała w nim istotne modyfikacje. Była wynikiem kompromisu pomiędzy monarchistyczno – konstytucyjnym programem króla Stanisława Augusta a śmiałym, republikańskim programem przywódców stronnictwa patriotycznego – Ignacego Potockiego, Stanisława Małachowskiego i Hugona Kołłątaja.

Ustrój – Przewidziany przez Konstytucję ustrój można określić mianem konstytucyjnej monarchii stanowej.  Nie znosiła ona poddaństwa.  Zapewniała również pełną wolność osobistą osiedleńcom.

Zmiany polityczne – Istotne modyfikacje nastąpiły w dziedzinie ustroju politycznego państwa. Zniesione zostały „liberum veto”, poselskie konfederacje i sejmy skonfederowane (na których, według wcześniejszych rozwiązań zasada „liberum veto” nie obowiązywała).

Monarchia dziedziczna – Inną rewolucyjną – i bynajmniej nie demokratyczną – zmianą ustrojową było zniesienie wolnej elekcji i wprowadzenie monarchii dziedzicznej.

Tolerancja religijna – Swoistym kompromisem była zasada tolerancji religijnej. Wprawdzie odstępstwo od katolicyzmu miało być nadal uznawane za przestępstwo, lecz poza tym wyjątkiem prześladowania religijne zostały zakazane.

Druga konstytucja w świecie?

czytaj cały artykuł Bartłomieja Kozłowskiego na Polska.pl

Zobacz także „Skarby Archiwów Polskich„:

  • Czytaj: 3 maja znaczenie daty i dzieje obchodów (Wikipedia)

Opublikowane w portalu Polonia.NL 01.05.2010, update 03.10.2010
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas