Żałobny Tren dla mojej Ojczyzny

A za kim Ty moja Ojczyzno płaczesz?
– Za synami prawymi i za moje córy,
które duchy przeszłości w lesie katyńskim
wiatrem historii zdmuchnęły z góry.

 Łzy matek – Polek, wylanych wspólnie
nie spadły marnie na skrwawiona ziemię.
Świat się dowiedział w dzień ten kwietniowy,
O co walczyło nasze Polskie plemię.

Lecieli złożyć hołd pomordowanym,
Zbrodnia ta była kością niezgody,
Los jednak lubi zmieniać swoje plany
Smutną tragedią złączył dwa narody.

Płacze dzisiaj Ojczyzna ma kochana,
Moje serce wraz z nią szlocha…
Ojczyzno moja! Bóg nad Tobą czuwa!
Doświadcza Cię srogo – lecz bardzo Cię kocha!

Aldona Kołacz – Deventer, 12.04.2010

 ***

Treurdicht voor mijn vaderland

 

 Om wie huil je, mijn vaderland?
– Om mijn dochters en rechtschapen zonen,
Uit de hoogte neergeblazen met de wind van de geschiedenis
Door de geesten van het verleden die in het bos bij Katyń wonen.

 

De Poolse moeders vergoten tezamen
Talrijke tranen op de aarde waar bloed aan kleeft.
Op die aprildag werd de wereld gewaar
Wat onze Poolse stam heeft nagestreefd.

 

 Hun vliegtuig was onderweg naar een eerbetoon aan de gevallenen,
Die slachtingen waren een bron van strijd,
Maar het lot mag zijn plannen graag veranderen
En verbond twee volken door een tragisch feit.

 

 Vandaag huilt mijn dierbaar vaderland
Ook mijn hart is dit een diepe grief…
Mijn vaderland! God waakt over je!
Hij beproeft je zwaar – maar heeft je zeer lief!

Aldona Kołacz – Deventer, 12.04.2010 

 (Vertaling: Klaas Seinhorst)

Opublikowane w portalu Polonia.NL 12.04.2010, update 17.04.2010
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas