18 grudnia 2009 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało raport pt. „Raport MSZ o sytuacji Polonii i Polakach za granicą 2009”.

Raport stanowi pierwszą próbę polskiego resortu spraw zagranicznych opisu w sposób kompleksowy polskiej diaspory w końcu pierwszej dekady XXI wieku. Takie raporty będą powstawać co trzy lata.

Kto opracował dokument?
Ten blisko 500-stronnicowy raport opracował nowo powstały w strukturze MSZ Departament Współpracy z Polonią. Powstał w oparciu o informacje i analizy placówek dyplomatycznych, opinie instytucji państwowych oraz głównych organizacji polonijnych w danym kraju.

Jakie państwa obejmuje?
Wybrano 30 państw (w tym Holandię), w których społeczności polskie są najliczniejsze, jak również w sposób istotny wpływają na politykę Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa zamieszkania.

Jakie informacje o Holandii zawiera raport?
Polskie placówki, w tym w ambasadę w Hadze, poproszono o podstawowe informacje o polskich zbiorowościach:

 • o ich historii, liczebności, głównych organizacjach,najważniejszych problemach, pozycji w kraju zamieszkiwania i polityce wobec nich miejscowych władz,
 • o kierunkach współpracy placówek z Polonii i Polakami za granicą,
 • o wizerunku Polski w miejscowych mediach i podręcznikach szkolnych.

Po raz pierwszy współautorem raportu są organizacje polonijne, w przypadku Holandii jest nim PNKV – Polsko-Niderlandzkie Stowarzyszenie Kulturalne. Organizacje polonijne proszono o przedstawienie:

 • najważniejszych – ich zdaniem –problemów,
 • oczekiwań wobec Polski i władz państwa, w którym żyją.

Przeczytaj raport (PDF):

 1. dowiesz się, jak ambasada w Hadze patrzy na zjawiska zachodzące w Holandii
 2. poznasz opinię PNKV o tym, jak Polonia w Holandii radzi sobie z nową migracją zarobkową.

zobacz:

 • str. 166-171 Raport Ambasady RP w Hadze
 • str. 171-176 Informacja PNKV – Polsko-Niderlandzkiego Stowarzyszenia Kulturalnego o sytuacji Polonii w Holandii
 •  str. 458-466 – wnioski i rekomendacje (czytaj naszą recenzję raportu)

Portal Polonia.NL rozpoczyna dyskusję na temat przyszłości Polonii

 • Czego nie ma w raporcie?
 • Czy jest to trafna analiza, wnioski słuszne?
 • Co trzeba by zmienić?

Wasze uwagi opublikujemy i przekażemy autorom raportu.
Prześlij je na adres redakcji: info@polonia.nl.

Opublikowane w portalu Polonia.NL 19.01.2010