Persbericht Gemeente Rotterdam 17-04-2009

Het aantal Midden- en Oost-Europeanen dat ingeschreven staat bij de gemeentelijke basisadministratie is in 2008 met 34% toegenomen ten opzichte van 2007. Er zijn minder irreguliere verblijfsinrichtingen aangetroffen in Rotterdam. Wel gaat het in 63,5% van de gevallen om panden waar overbewoning door Midden- en Oost-Europeanen is geconstateerd. Het aantal aanmeldingen voor inburgeringscursussen blijft stijgen (+389).

In 2007 was er nog nauwelijks sprake van deelname aan inburgeringscursussen. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse Midden- en Oost-Europeanen-monitor. Op basis van de monitor zijn geen verontrustende signalen waarneembaar met betrekking tot de gevolgen van de kredietcrisis op de situatie van Midden- en Oost-Europeanen. Er is slechts sprake van een lichte toename van het aantal uitkeringen. Het feit dat de werkgever doorgaans ook voor huisvesting zorgt, maakt deze groep extra kwetsbaar. Om voorbereid te zijn op mogelijkeontslagen in de toekomst wil Rotterdam steviger inzetten op stimuleren van terugkeer en zelfredzaamheid. Wethouder Hamit Karakus: „Mocht er voor mensen geen werk meer zijn dan heeft het geen zin om hier onder slechte omstandigheden te verblijven. Als de markt weer aantrekt kan men altijd weer terugkeren naar Nederland.”

Op dit moment staan in totaal 5.636 Midden- en Oost-Europeanen ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie. Naar verhouding is het aantal Bulgaren het hardst gestegen (75%). Onderzoeken van Regioplan en Risbo geven aan dat Rotterdam naar schatting 15.000 Midden- en Oost-Europeanen huisvest. Het totaal aantal personen is daarmee ten opzichte van 2007 niet gestegen. Het aantal Midden – en Oost-Europeanen dat in aanraking is gekomen met de politie is ten opzichte van 2007 met 20% (van 696 naar 570) gedaald.

Uitkeringen en Rotterdamse werkzoekenden
Het aantal uitkeringen is ten opzichte van het eerste jaar van 2008 gestegen van 50 naar 64. Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa zijn vooral werkzaam in sectoren (land- en tuinbouw, bouw en haven) waar vaak al langere tijd sprake is van moeilijk vervulbare vacatures. Rotterdam pleegt binnen deze sectoren extra investeringen om Rotterdamse werklozen aan het werk te krijgen. In 2008 zijn 912 Rotterdamse werklozen aan een baan geholpen. Dit is een verdubbeling van het aantal plaatsingen ten opzichte van 2007.

Onderwijs en inburgeringscursussen
In het tweede halfjaar van 2008 zijn 166 MOE-scholieren voor het eerst in Rotterdam naar school gegaan. In het eerste halfjaar waren dat er 72. Sinds 2007 zijn 3 nieuwe schakelklassen toegevoegd. Het aantal aanmeldingen voor inburgeringscursussen stijgt snel. Met name veel Polen hebben zich aangemeld voor de inburgeringscursussen. Er is vooral veel interesse voor het leren van de Nederlandse taal. In deelgemeente Charlois is het overgrote deel van de inschrijvingen afkomstig van Polen.

Informatiebijeenkomst Ahoy 25 en 26 april
Speciaal voor Polen zal op 25 en 26 april een informatiebijeenkomst in Ahoy georganiseerd worden. Deze gelegenheid zal tevens aangegrepen worden voor een enquete. Met de enquete wil de gemeente inzicht krijgen in de effecten van de kredietcrisis voor Polen.

Bron: Bestuursdienst, 17-04-2009

Gepubliceerd op Polonia.NL 24.04.2009