Forum Polskich Szkółek w Holandii (FPSN) zaprasza na

Wierszowisko 2009

Na scenie Centrum Kulturalnego Maldensteijn w Malden, koło Nijmegen, zaprezentują się, recytując polską poezję, uczniowie z dziewięciu polskich szkółek zrzeszonych w Forum Szkółek Polskich w Holandii (FSPN) w wieku od 4 do 13 lat.

Wierszowisko 2009 odbędzie się dnia 22 marca 2009 w Kulturalnym Centrum Maldensteijn w Malden o godzinie 12.00.

Spotkanie ma na celu popularyzację polskiej poezji dla dzieci i młodzieży oraz integrację polskiego środowiska szkolnego na terenie Holandii. Wierszowisko jest jedynym takim ewenementem na skalę europejską, popularyzuje dokonania polskiej literatury dla dzieci, integruje uczniów, nauczycieli i rodziców wszystkich polskich szkółek na terenie Niderlandów.

Inicjatywę popierają inne organizacje polonijne, takie jak portale internetowe: Niedziela.NL i Polonia.NL, Polsko-Niderlandzkie Stowarzyszenie Kulturalne oraz Scena Polska, co czyni ta imprezę przykładem wspaniałej współpracy Polonii Holenderskiej.

Dodatkowe informacje

  • Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.fpsn.nl lub pod numerem telefonu+31(0)610388521
  • Wszelkie pytania prosimy kierować również na adres: malgorzata.evertse@fpsn.nl

Linki

Opublikowane w portalu Polonia.NL 27.02.2009