Sinds de toetreding van Polen tot de Europese Unie in mei 2004 is het aantal van Polen in Nederland verdubbeld.

Op 1 april 2008 woonden er naar schatting 45 duizend eerste generatie Polen in Nederland. In het eerste kwartaal van 2008 vestigden zich bijna 3,5 duizend Polen in Nederland (2,1 duizend Polen in het eerste kwartaal 2007).

De Poolse immigranten die zich sinds vorig jaar hebben gevestigd in Nederland wonen vooral in Noord-Brabant en in de tuinbouwgebieden, zoals het Westland, de Bollenstreek en de omgeving van Almere.

Bron: CBS

gepubliceerd op Polonia.NL op 13.05.2008